Monthly Archives: Czerwiec 2015

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” XV edycja konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną.
25 lipca br. w Szczecinie odbędzie się XV edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Głównym celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, a także zachęcanie mieszkańców województwa do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent/wytwórca wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniający kryteria konkursowe. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów regionalnych konkursu (I etap) są urzędy marszałkowskie we współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Organizatorem krajowym konkursu (II etap) jest Polska Izba Produktu Regionalnego
i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP.
Podczas finałów regionalnych, wyłonione zostaną najlepsze produkty (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napoje regionalne i inne produkty regionalne) oraz najlepsze potrawy regionalne. Drugi etap konkursu, to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów i potraw nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody „Perła 2015”.
Karty zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 lipca br. :
-(produkt) w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134
Barzkowice, e-mail: row.barzkowice@home.pl , www.zodr.pl
-(potrawa) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział
Rolnictwa i Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, e-mail : rolnictwo@wzp.pl ,
www.wrir.wzp.pl

Konkurs na szczeblu ogólnopolskim zakończony zostanie we wrześniu b.r. Wielkim Finałem
w Poznaniu. W czasie Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra Food – SMAKI REGIONÓW wręczone zostaną statuetki „Perła 2015”. Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie, podobnie jak w latach poprzednich, prezentacja laureatów w Pawilonie „Smaki Regionów”.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie mogą uzyskać informacje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pod numerami telefonów: (91)
44 10 213, 44 10 212, 44 10 214 lub w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach pod numerami telefonów: (91) 479 40 59, 479 40 29.
Załączniki:
1. Zgloszenie-produkt-2015
2. Zgloszenie-potrawa-gastronomia-2015-1
3. Regulamin-nkd-potrawa-gastronia
4. Regulamin-nkd-produkt

 

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Fundacji „Lider Wałecki”

Zarząd Fundacji „Lider Wałecki” serdecznie zaprasza swoich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 16:00, miejscem spotkania będzie Zajazd „Luna” ul: Kołobrzeska 37 w Wałczu.

Zgłoszenia udziału w Walnym Zebraniu Członków Fundacji przyjmowane będą w biurze Fundacji do dnia 26 czerwca 2015 r., telefonicznie pod numerem telefonu 67 258 02 41 wew. 38, lub e-mailowo pod adresem fundacjalw@poczta.onet.pl.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania– przywitanie członków
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok ubiegły- podjęcie stosownej uchwały.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
a) Wybór Zarządu
• ustalenie liczby członków Zarządu
• zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu
• głosowanie
b) Wybór Komisji Rewizyjnej
• ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej
• zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia
• głosowanie
c) Przerwa – ukonstytuowanie się wybranych władz

9.Dyskusja – wolne wnioski.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu
Fundacji „Lider Wałecki”
Janusz Bartczak

 

Walne zabranie członków Stowarzyszenia „Lider Wałecki”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Lider Wałecki serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 16:00, miejscem spotkania będzie Zajazd „Luna” ul: Kołobrzeska 37 w Wałczu.

Zgłoszenia udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki przyjmowane będą w biurze LGD do dnia 26 czerwca 2015 r., telefonicznie pod numerem telefonu
67 258 02 41 wew. 38, lub e-mailowo pod adresem fundacjalw@poczta.onet.pl.
Proponowany porządek obrad:

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Wałecki”

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego zebrania Stowarzyszenia „Lider Wałecki” – przywitanie członków LGD.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok ubiegły.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły- podjęcie stosownej uchwały.
8. Zmiany w statucie, podjęcie stosownej uchwały.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Lider Wałecki”
Janusz Bartczak

 

Impreza Nordic Walking

13 czerwca 2015 r. na promenadzie przy jeziorze Raduń w Wałczu zorganizowano imprezę promującą szlaki Nordic Walking. Na wstępie przedstawiono krótką charakterystykę projektu współpracy 5 Lokalnych Grup Działania pn. „Włóczykije Pojezierza’. Nadrzędnym celem imprezy była promocja powstałej w ramach projektu aplikacji mobilnej w formie przewodnika turystycznego. Podczas imprezy zostały zaprezentowane dane dotyczące tras na platformach mobilnych w 2 popularnych systemach z uwzględnieniem nagrań oraz opisów miejsca i tras. W ramach imprezy wszyscy uczestnicy wyruszyli z kijkami Nordic Walking w ramach wyznaczonej trasy, co w rezultacie wpłynęło na bezpośredni kontakt uczestnika z aplikacją mobilną w terenie. Po powrocie każdy uczestnik marszu otrzymał ciepły posiłek.

Imprezę promującą szklaki nordic walking „Włóczykije Pojezierza” dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Osi LEADER w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

HARMONOGRAM włóczykije pojezierza

pasek edu

SZKOLENIE „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Stowarzyszenie Lider Wałecki wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie realizowane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn.

Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się 24 czerwca 2015 r. w sali gimnastycznej Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie koło Wałcza, województwo Zachodniopomorskie.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Czas trwania szkolenia od 10:00 do 15:00.

Cele szkolenia:

  • Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.

  • Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020.

  • Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników.

10:00 – 11:15 Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa.

11:30 – 12:15 Prezentacja działań PROW 2014-2020.

12:15 – 14:45 Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia.

14:45 Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 19 czerwca br. mailowo na adres biuro@liderwalecki.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: (67) 258 02 41 wew 41 lub 38.
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych
w oparciu o najnowsze dane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

 

pasek edu

Festiwal Potraw Tradycyjnych

6 czerwca 2015 r. na terenie gminy Wałcz w miejscowości Ostrowiec, został zorganizowany kolejny Festiwal Potraw Tradycyjnych, w którym udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu wałeckiego. Stoły uginały się pod ciężarem tradycyjnego jadła , KGW przygotowały wiele potraw m.in. sałatkę brokułową, chłodnik po polsku, roladę ziemniaczaną, różnego rodzaju półmiski wiejskie, mięsa, sałatki owocowe a na deser „kopiec słodkości”. Nie zabrakło też potraw mącznych, rybnych i ciast. Mimo tego, że był to upalny dzień, Festiwal jak zawsze cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Gośćmi imprezy byli głównie mieszkańcy obszaru LGD Lider Wałecki. – Festiwal skupia się na promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości, charakterystycznej dla polskiej wsi – mówi prezes Stowarzyszenia „Lider Wałecki” Janusz Bartczak. Nasze koła gospodyń mają już doświadczenie w przeprowadzaniu i uczestniczeniu w tego rodzaju imprezach na skalę powiatu, województwa, a nawet kraju. Głównym punktem imprezy był konkurs na najsmaczniejszą potrawę. Jurorzy, oceniając najlepszą festiwalową potrawę, brali pod uwagę nie tylko walory smakowe i sposób podania, ale także związek z regionem. Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że jego zwycięzcą zostało KGW w Rudkach, które przygotowało „pstrąga w szuwarach”. Drugie miejsce zajęły panie ze Strączna, które uraczyły nas „fersztynkami z kapustą”, a trzecie – ex aequo – KGW z Różewa  i Ostrowca. Na scenie nie zabrakło występów uczniów szkoły ze Szwecji, a upalna sobotnia pogoda spowodowała, że dzieciaki szalały w kolorowej strażackiej pianie.

Festiwal Potraw Tradycyjnych dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Osi LEADER w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

HARMONOGRAM Ostrowiec

pasek edu

Wyjazd studyjny

Wyjazd studyjny

W dniach 28 – 30.05.2015 r. Lokalna Grupa Działania Lider Wałecki zorganizowała dla 50 mieszkańców obszarów wiejskich powiatu wałeckiego wyjazd studyjny do zaprzyjaźnionej LGD Krzemienny Krąg znajdującej się na terenie województwa świętokrzyskiego. Podczas 3-dniowego pobytu, oprócz nabytej wiedzy uczestnicy wyjazdu mogli poznać najciekawsze zakątki i atrakcje Bałtowa i jego okolic m.in. JuraPark Bałtów, Zwierzyniec Bałtowski, Zaginiony Świat Dinozaurów, spływ tratwami, neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach oraz Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie wypromowane i dofinansowane dzięki środkom PROW 2007-2013.

Najciekawszym miejscem okazał się JuraPark Bałtów. Na kolorowych tablicach rozmieszczonych wzdłuż trasy można było znaleźć informacje dotyczące układu kontynentów czy rozwoju życia w morzach i na lądach przed milionami lat. Największą atrakcję stanowiły oczywiście rekonstrukcje kilkudziesięciu dinozaurów i innych wymarłych zwierząt naturalnej wielkości, rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej. Najwięcej emocji na trasie budził model roślinożercy jurajskiego – sejsmozaura – długości prawie 50 metrów. Uczestnicy wyjazdu studyjnego zauważyli, że rekonstrukcje gadów zostały wykonane z ogromną dbałością o zachowanie ich naturalnego wyglądu.Ścieżka kończyła się wejściem do Muzeum Jurajskiego. W trakcie zwiedzania można było odpocząć w cieniu drzew przy orzeźwiających kaskadach, oczkach wodnych, wśród bujnej roślinności.

Wyjazdy i spotkania przedstawiły zrealizowane projekty oraz pokazały umiejętności pozyskiwania zasobów w swoim środowisku. Wyjazd studyjny miał na celu pokazanie dobrych praktyk i działań, które są realizowane na terenie LGD Lider Wałecki i LGD Krzemienny Krąg, w tym celu zorganizowana została konferencja. Konferencje dotyczyły:

- Partnerstwa trójsektorowego,

- Etapy rozwoju partnerstwa,

- Ekonomii społecznej

- Partycypacji publicznej

- Questing Sieciowy produkt turystyczny

Szkolenie Lokalnych Liderów z obszaru LGD Lider Wałecki połączone z wyjazdem studyjnym członków LGD dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Osi LEADER w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

pasek edu