Projekt pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Czaplinek”

Stowarzyszenie Lider Wałecki otrzymało dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ofert przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025, edycja 2023. Projekt pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Czaplinek” realizowany będzie w okresie od 01.05.2023r. do 31.12.2023 r. na terenie gminy Czaplinek. Zakładamy że zajęcia prowadzone będą w 8 grupach na terenie gminy. Chętnych już teraz zapraszamy do kontaktu! W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 80 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia z terenu gminy Czaplinek.

Głównym celem projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Czaplinek” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego, ich aktywizacja i integracja oraz zwiększenie ich udziału w aktywnych formach spędzania czasu wolnego. Seniorzy uczestniczący w zajęciach  poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zdrowego stylu życia poprzez udział w warsztatach dietetycznych, stworzenie oferty usług kulturalnych dla nich w ramach organizacji warsztatów wokalnych, oraz udział w zajęciach-sportowo ruchowych wpływających na stworzenie oferty w zakresie propagowania zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej. W ramach projektu planuje się również realizację cyklu zajęć rękodzielniczo – manualnych w zakresie decoupage oraz plecionkarskich (m.in. makrama), dzięki którym seniorzy rozwiną swoje dotychczasowe umiejętności i zainteresowania. Udział seniorów w powyższych działaniach ma umacniać i nawiązywać bliskie kontakty towarzyskie,  działania ukierunkowane na wolontariat senioralny, ukierunkowane na wzmocnienie ich kondycji psychicznej oraz wsparcia na rynku pracy mają za zadanie przede wszystkim przeciwdziałać samotności, na którą szczególnie narażone są osoby starsze.

Projekt ,,Aktywni Seniorzy w Gminie Czaplinek” przyczyni się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego oraz zwiększanie zaangażowania seniorów w życie społeczne. Chcemy, aby świetlice wiejskie (lub inne zorganizowane miejsca spotkań) stały się otwarte dla seniorów z gminy Czaplinek. Więcej szczegółów pod numerem tel. 788680887.

Projekt pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Czaplinek” dofinansowano ze środków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Wysokość dotacji: 124 990,00 zł

Całkowita wartość projektu: 137 490,00 zł

PLAKAT SLW AKTYWNI 2023