Category Archives: wiadomości

Projekt pn. „Pomysłowo, kreatywnie i sportowo w Gminie Czaplinek”

Stowarzyszenie Lider Wałecki otrzymało dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ofert przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, edycja 2023. Projekt pn. „Pomysłowo, kreatywnie i sportowo w Gminie Czaplinek” realizowany będzie w okresie od 01.06.2023r. do 31.12.2023r. na terenie gminy Czaplinek. Zakładamy że zajęcia prowadzone będą w 8 grupach na terenie gminy. Chętnych już teraz zapraszamy do kontaktu! W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 100 dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek. Projekt zakłada realizację m.in. takich działań jak: warsztaty podróżniczo-etnograficzne oraz wszelkiego rodzaju zajęcia edukacyjne, rękodzielnicze, plastyczne, ekologiczne połączone z recyklingiem. Realizowane będą również zajęcia dietetyczne, warsztaty sportowe, ze wzmocnienia kondycji psychicznej oraz warsztaty kulinarne. Chcemy, aby świetlice wiejskie (lub inne miejsca spotkań) stały się otwarte dla najmłodszych mieszkańców. Więcej szczegółów pod numerem tel. 788680887.

 

Projekt pn. „Pomysłowo, kreatywnie i sportowo w Gminie Czaplinek” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023.

Wysokość dotacji: 87 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 92 040,00 zł

SLWNOWEFIO 2023

Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła”

Fundacja Lider Wałecki otrzymała dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ofert przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, edycja 2023. Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła” realizowany będzie w okresie od 01.06.2023r. do 31.12.2023r. w trzech Niepublicznych Szkołach Podstawowych z Oddziałami Przedszkolnymi dla których Fundacja jest organem prowadzącym. Zajęcia prowadzone będą w miejscowościach Dębołęka, Szwecja oraz Witankowo. W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 90 dzieci i młodzieży uczęszczających do tych szkół. Projekt zakłada realizację m.in. takich działań jak: warsztaty z robotyki, warsztaty z kodowania, warsztaty psychologiczno – pedagogiczne, terapeutyczno – rozwojowe oraz liczne konsultacje pedagogiczne. Ponadto będą realizowane również warsztaty ekologiczne z udziałem zaproszonych gości: pszczelarza oraz leśnika. W manualnej części projektu realizowane będą dla dzieci i młodzieży zajęcia pod kątem rękodzielniczo – plastycznym podczas których uczestnicy projektu rozwijać będą swoją kreatywność a zajęcia będą doskonałą odskocznią od codziennej nauki. W końcowej części realizacji projektu odbędą się warsztaty rękodzielnicze z uwzględnieniem tematyki bożonarodzeniowej. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy naszych uczniów do udziału w projekcie. Więcej szczegółów pod numerem tel. 504162169.

 

Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023.

Wysokość dotacji: 87 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 91 200,00 zł

 

FLW

 

NOWEFIO 2023

Realizacja projektu pn. „Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Tuczno”

 

1

 

 

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie wraz z zaangażowaną grupą nieformalną realizuje w okresie od 01.05.2020 r. do 31.07.2020 r. projekt pn.: „Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Tuczno”  w ramach otrzymanego dofinansowania „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020”, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

 

W ramach realizacji poszczególnych działań projektu serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w planowanym przedsięwzięciu. Chętne osoby będą zaangażowane w formie wolontariatu do wykonywania wszystkich czynności związanych z szyciem maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Tuczno – od dokonania pomiarów materiałów poprzez wycinanie, kończąc na szyciu. Mile widziane osoby z doświadczeniem i umiejętnościami w obsłudze maszyny oraz chcące udostępnić swoje maszyny do szycia.

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 12.05.2020 r. o godzinie 17.00 w remizie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznie. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących projektu, szycia maseczek oraz rozpowszechnieniem już uszytych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 504 162 169.

 

2

 

 

 

 

 

 

mikro

ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE W PRASIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KSOW

ksow logo

Wałcz, dnia 02.09.2019 r.

Stowarzyszenie Lider Wałecki

Ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

NIP 765 166 90 21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki będzie realizować projekt pn. „Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych” na terenie gminy Tuczno w okresie od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie w prasie informacji o projekcie pn: „ Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych”

 

Liczba wymaganych ogłoszeń – min. 1 ogłoszenie

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena – stawka za ogłoszenie (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz do dnia 10.09.2019 r.

 

Poniżej wzór formularza ofertowego

 

formularz ofertowy ogłoszenie w prasie

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRZYGOTOWANIE PLAKATÓW I BANERA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KSOW

ksow logo

 

Wałcz, dnia 19.08.2019 r.

Stowarzyszenie Lider Wałecki

Ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

NIP 765 166 90 21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki będzie realizować projekt pn. „Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych” na terenie gminy Tuczno w okresie od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie projektu plakatu w ilości oraz projekt i przygotowanie baneru tematyce projektu  pn: „ Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych”

 

Liczba wymaganych plakatów  – 50szt

Liczba wymaganych banerów  – 1 szt

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena – stawka za zł/szt  (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz, do dnia 28.08.2019 r.

 

Poniżej wzór formularza ofertowego

 

formularz ofertowy plakaty i baner

Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych – realizacja projektu w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ksow logo

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki informuje, że w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie realizować w okresie od 01.06.2019 do 31.10.2019 r. następującą operacje:

 

Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych

 

 

Celem projektu jest:

  • Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wpływających na promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
  • Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości umieszczania produktów tradycyjnych na liście produktów tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy historycznej z tego zakresu, a w konsekwencji zaprezentowanie swoich możliwości podczas Lokalnego Festiwalu Potraw Tradycyjnych. Ponadto mamy na celu zwiększenie udziału zaangażowania KGW w działania na rzecz lokalnej społeczności, zamieszkujących powiat wałecki w okresie realizacji przedsięwzięcia ale także po zakończeniu projektu.
  • Celem szczegółowym operacji jest cykl 8 spotkań Kół Gospodyń Wiejskich z etnografem oraz cykl 8 spotkań podczas których KGW dowiedzą się o możliwości rejestracji produktów tradycyjnych. W kolejnym etapie odbędzie się 8 spotkań warsztatów kulinarnych podczas których KGW będą mogły wstępnie ustalić i przygotować potrawy, które będą prezentowane podczas konkursu na Lokalnym Festiwalu Potraw Tradycyjnych.
  • Uczestnicy programu poznają szereg możliwości związanych z produktami tradycyjnymi związanymi z udziałem zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.
  • W programie warsztatów przewidziano spotkania z etnografem/pracownikiem muzeum, z osobą prowadzącą spotkania z zakresu rejestracji produktu tradycyjnego  oraz osobą prowadzącą warsztaty kulinarne. Kontakt członków KGW ze specjalistami w tej dziedzinie może wpłynąć przede wszystkim na pobudzenie wśród nich impulsu do działania na rzecz rozwoju własnego oraz KGW.
  • Program warsztatów został tak skonstruowany, aby pokazać uczestnikom kompletność podejmowania działań, wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy, aktywizację mieszkańców wsi (w tym przede wszystkim członków KGW) oraz promocję i rozwój obszarów wiejskich.

 

Operacja w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma pozytywny wpływ na stan wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Projekt dotyczy Konkursu nr 3/2019 partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019. Operacja przyczynia się również do uwidocznienia roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich  oraz buduje i utrzymuje wysoką rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014-2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich.

 

Wyżej wymieniona operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE – KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTU KSOW

ksow logo

 

Wałcz, dnia 20.05.2019 r.

Stowarzyszenie Lider Wałecki

Ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

NIP 765 166 90 21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki będzie realizować projekt pn. „Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych” na terenie gminy Tuczno w okresie od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie wyceny dotyczącej obsługi kadrowo – księgowej wyżej wymienionego projektu, do zadań należeć będzie m.in. odpowiedzialność za weryfikację realizacji przedsięwzięcia zgodnie z kosztorysem działania, weryfikacja i terminowe opłacenie faktur, przygotowanie dokumentacji do podpisania i rozliczania umów cywilno-prawnych, wszelkie inne rzeczy związane z prowadzeniem dokumentacji księgowej projektu.

 

Liczba wymaganych godzin do zrealizowania – 20 godzin

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena – stawka zł/h (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz do dnia 28.05.2019 r. Do formularza ofertowego należy  dołączyć CV.

 

Poniżej wzór formularza ofertowego

formularz ofertowy księgowość

« Starsze posty