Category Archives: wiadomości

Nabór pracowników do NSPzOP w Szwecji

logo fundacja

Fundacja „Lider Wałecki” zatrudni nauczyciela matematyki i informatyki do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji.
Poszukujemy osoby:
- posiadającej wykształcenie kierunkowe
- cechującej się wysoką kulturą osobistą
- kreatywnej oraz sumiennej
- stawiającej w dużej mierze na rozwój ucznia

Oferujemy pracę w miłej, przyjaznej atmosferze. Osoby zainteresowane prosimy o jak najszybsze złożenie CV w biurze Fundacji „Lider Wałecki” przy ulicy Dąbrowskiego 6 w godzinach 8:00 – 13:00 lub na adres e-mail: agnieszka.liderwalecki@o2.pl.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia „Lider Wałecki” – wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia „Lider Wałecki” zaprasza na walne (wyborcze) zebranie członków stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17-go listopada 2016 r. w Zajeździe „Luna” ul. Kołobrzeska 37 w Wałczu od godz. 16:00
Zgłoszenia udziału w walnym zebraniu będą przyjmowane do dnia 14-go listopada pod numerem telefonu 662234365 lub e-mailowo pod adresem fundacjalw@poczta.onet.pl

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i przywitanie członków.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie
7 Głosowanie nad nowym statutem.
8 Podjęcie stosownej uchwały
9 Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10 Podjęcie stosownej uchwały
11 Wybór Zarządu stowarzyszenia na nową kadencję:
12 Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu stowarzyszenia
13 Głosowanie
14 Wybór Komisji Rewizyjnej na nową kadencję:
15 Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia
16 Głosowanie
14 Podjęcie stosownych uchwał
15 Przerwa – ukonstytuowanie się wybranych władz stowarzyszenia
16 Dyskusja – wolne wnioski.
17 Zamknięcie zebrania.

Terminarz konsultacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
zaprasza mieszkańców naszych Gmin Wiejskich na konsultacje dotyczące naborów
wniosków na dotacje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Szczególnie zapraszamy osoby zainteresowane pomocą na operację w
zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Nabór wniosków na premię dla
osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej przewidywany jest jeszcze w
tym roku.
Szczegóły poniżej (kliknij na link)

terminarz konsultacji 1
I Ulotka PROW-1
ulotka premia

Wsparcie PROW oraz PO Rybatwo i Morze

Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zaprasza na cykl spotkań z mieszkańcami obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania. W trakcie spotkań pracownicy LGD przedstawią główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, podział środków na działania objęte wsparciem PROW oraz PO Rybactwo i Morze oraz planowany harmonogram naborów. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Terminy i miejsca spotkań podajemy w poniżej.

Urząd Miejski w Mirosławcu 22.08.2016 godzina 10.00
Urząd Gminy w Wałczu 22.08.2016 godzina 12.00
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie 23.08.2016 godzina 10.00
Urząd Miejski w Człopie 23.08.2016 godzina 12.00
Urząd Miejski w Drawnie 25.08.2016 godzina 12.00
Urząd Gminy w Wierzchowie 26.08.2016 godzina 10.00
Urząd Miejski w Czaplinku 26.08.2016 godzina 12.00
Budynek Dworca PKP w Drawsku Pom. 29.08.2016 godzina 10.00
Urząd Gminy w Ostrowicach 29.08.2016 godzina 12.00
Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim 30.08.2016 godzina 10.00
Biuro LGD w Złocieńcu 30.08.2016 godzina 12.00

Nabór na pracowników

Fundacja „Lider Wałecki” ogłasza nabór na pracowników:
• Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Mile widziana dodatkowo plastyka/ muzyka/ technika/ oligofrenopedagogika.
• Nauczyciel języka polskiego z biblioteką.
Wymagane dokumenty :
1. List motywacyjny;
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
4. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności;

Dokumenty proszę składać w biurze Fundacji „Lider Wałecki” ul. Dąbrowskiego 6 w Wałczu do 25.07.2016r.

Tel. 0672580241 w38

TALENCIAKI 2016

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” ogłasza IV edycję Konkursu ” Talenciaki”
Przedmiotem konkursu jest krótka prezentacja sceniczna (śpiew, taniec, gimnastyka, gra na instrumencie, umiejętności manualne itp.). Konkurs otwarty jest dla wszystkich mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia „Lider Wałecki” czyli gmin: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno.
Celem Konkursu „Talenciaki” jest wyłonienie najbardziej utalentowanej osoby lub grupy osób, która będzie mieć możliwość uczestniczenia w wydarzeniach promocyjnych Stowarzyszenia.

- eliminacje, odbędą się w każdej gminie do dnia 20.06.2016 r.

- finał odbędzie się na terenie Gminy Mirosławiec podczas Dni Żubra w miesiącu lipcu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia do Biura Stowarzyszenia „Lider Wałecki”: 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 6 do dnia 15 maja 2016 r. (decyduje data wpływu).

karta zgłoszenia Talenciaki

regulamin TALENCIAKI
Informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 67 258 02 41 wew.38

« Starsze posty