Monthly Archives: Czerwiec 2014

MAŁE GRANTY – NABÓR WNIOSKÓW

Informujemy, że dnia 04 lipca 2014 r. rozpocznie się nabór wniosków na działania aktywizujące. Przed składaniem wniosków prosimy  zapoznać się z Regulaminem.

Termin naboru: 04 lipca – 25 lipca 2014 r.

W ramach naboru przyjmowane będą operacje :

Program wspiera działania, które inicjują rozwój zainteresowań mieszkańców i mają charakter edukacyjny. Jest on prowadzony z myślą o stowarzyszeniach, sołectwach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się ciekawiej i lepiej.

Przewidywane jest wsparcie działań, które:

 • zakładają współdziałanie wnioskodawcy z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Zarząd przy wyborze operacji będzie zwracał uwagę na:

 • liczbę uczestników
 • liczbę wolontariuszy zaangażowanych w działania

 

Wnioski (w 1 egzemplarzu) należy składać w Biurze LGD adres:
ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz.

WAŻNE:

 • Organizacja, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana jest do przedstawienia harmonogramu spotkań/warsztatów (na formularzu udostępnionym przez LGD), kwalifikacji instruktora/warsztatowca (np. referencje, zaświadczenia, kursy), oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS do umowy warsztatowca (druk Stowarzyszenia)
 • Po złożeniu ww. dokumentów zostanie podpisane porozumienie o wspólnej realizacji działania. Obowiązki partnera i LGD zawarte są we wzorze Porozumienia.
 • W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów następuje odmowa przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie przyznaje się kolejnej organizacji z listy rezerwowej.

 

Formularz-wniosku

Regulamin

Prezentacja multimedialna GRANTY

Ogłoszenie o naborze kadry pedagogicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Fundacja „Lider Wałecki” ogłasza nabór kadry pedagogicznej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać do 15 lipca 2014 roku w biurze fundacji „Lider Wałecki” ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz

Zgłoszenie powinno zawierać CV, podanie, udokumentowanie wykształcenia kierunkowego i pedagogicznego.

 

Zarząd Fundacji „Lider Wałecki”

Zaproszenie do udziału w Festynie Sportowym

Fundacja „Lider Wałecki” zaprasza sołectwa Gminy Wałcz do udziału w Festynie Sportowym, który odbędzie się dnia 12.07.2014 r w miejscowości Różewo. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 30.06.br. do biura Fundacji.

plakat1