2009

Fundacja w 2009 roku zrealizowała kilka projektów miedzy innymi :

Projekt „Jaś i Ola idą do przedszkola” (01.08-12.09) jako partner projektuzajmowała sięw roku 2009 promocją projektu- koszt 13900,00 zł. dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „ Obrazy ostatnich dni II wojny Światowej” opiewający na kwotę 53880,20 – był to cykl imprez upamiętniających walki o przełamanie umocnień Wału Pomorskiego na terenie Pojezierza Wałeckiego.Główną atrakcja była inscenizacja historyczna rozgrywająca się na terenie dworca kolejowego Wałcz- Raduń.

Projekt „Nasza wieś umie pływać” -Zajęcia na pływalni rozpoczęliśmy od miesiąca maja a zakończyły w grudniu 2009 r. 250 uczniów podzieliliśmy na grupy 25-35 osobowe, które systematycznie 2 razy w tygodniu uczestniczyły popołudniami w nauce pływania. Zajęcia odbywały się na pływalni Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Do naszej dyspozycji była oddana pływalnia na 60 minutowe zajęcia, które prowadzili doświadczeni instruktorzy i trenerzy pływania. Każdy uczestnik projektu uczestniczył w 8 zajęciach, dzięki którym większość uczniów nauczyła się 2-3 stylów pływackich. Zajęcia najczęściej odbywały się we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych (14.30-15.30), a następnie rozwoziliśmy uczniów po miejscach zamieszkania. Bezpieczeństwa uczniów od momentu wejścia do autobusu, następnie pobytu na pływalni jak też do momentu dojazdu do swojej miejscowości pilnowali opiekunowie i nauczyciele. Podczas wyjazdów pilnowali uczniów, wprowadzali i wyprowadzali z autobusów, najmłodszym pomagali w przebieraniu itp. Oprócz zajęć na pływali w każdej ze szkół odbyły się prelekcje związane z zapobieganie nałogom, które odbywały się na zlecenie GKRPA. Wartość projektu 44361,85, projekt realizowany był z dotacji Ministerstwa Turystyki i Sportu oraz dofinansowania z Gminy Wałcz

Projekt „ Warsztaty dla LGD Województwa Zachodniopomorskiego” – przeprowadzono dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli 15 lokalnych grup działania naszego województwa z zakresu „Procedury i realizacja Projektów Współpracy w Polsce i Hiszpanii. Koszt projektu 38408,68- dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt „Bliżej siebie” – kilkudniowy pobyt grupy polskich i niemieckich dzieci w Ostrowcu pod Wałczem,wspólne zajęcia językowe, wspólne wyjazdy na wycieczki do parku linowego do zamku Drabim, wspólne rozgrywki sportowe, zabawy na basenie, warsztaty, wizyty dzieci z Niemiec w polskich domach. Dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Całkowity koszt projektu to 16926,09 zł.

Projekt „Wieś fajna jest –wykluczenia i patologie są nam obce” realizowany od czerwca 2009 – grudnia 2009 koszt projektu to 335933,07 I etap – czerwiec- Powołanie zespołu zarządzającego, roboczego i administracji, który realizował działania promocyjne, rekrutacyjne oraz przygotowawcze do projektu. Wyłoniono w drodze PZP ośrodek w którym zorganizowano spartakiady. Zakupiony został niezbędny sprzęt i materiały do szkoleń.”, Wytypowaliśmy grupę 10 ratowników , którzy na przełomie lipca i sierpnia odbyli szkolenie i otrzymali uprawnienia ratownika wodnego. II etap – czerwiec –grudzień (bez sierpnia) – Etap ten polegał na organizowaniu systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjno-kulturalnych dla ponad 300 dzieci i młodzieży w okresie od czerwca do końca grudnia 2009 r. w 9 szkołach na terenie gminy Wałcz. Utworzonych zostało 12 grup zajęciowych, które pod opieką wychowawców uczestniczyły w szeregu zajęciach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i integracyjnych. Zatrudnionych został 12 opiekunów grup do prowadzenia zajęć. Odbywały się  4 godziny zajęć tygodniowo dla ponad 300 dzieci ( w zależności od pory roku więcej lub mniej – w okresach letnich dzieci było najwięcej, a z uwagi na ograniczoną bazę sportową w okresie jesienno-zimowy liczba ta była mniejsza), co odpowiednio stanowi o 16 godzinach w miesiącu i 96 godz. zajęć w całym okresie realizacji projektu dla jednej osoby. III etap – sierpień – W okresie wakacji w każdej z 10 największych wsi naszej gminy została zorganizowany 10 dniowa półkolonia dla 200 dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
W okresie wakacji zatrudnieni wychowawcy prowadzili systematyczne zajęcia z zorganizowaną grupą, odbyły się całodzienne wyjazdy nad morze, całodzienne wyjazdy do parku linowego zakończone wspólnym ogniskiem, były wyjścia na plaże, wycieczki rowerowe i piesze. Każdego dnia uczestnicy otrzymywali drobny poczęstunek oraz napoje.IV etap –październik – W trakcie IV etapu w dniach 5-7 października odbyła się 3 dniowa  letnia spartakiada sportowa w grach zespołowych oraz zawodach lekkoatletycznych dla 250 uczestników, uczniów naszych 9 szkół pochodzących z 56 miejscowości naszej gminy. Spartakiada odbyła się  na Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Uczestnicy zostali  zakwaterowani oraz otrzymali pełne wyżywienie i nocleg. Zatrudnionych było 16 opiekunów. Zapewniona była również opieka medyczna, jak też zapewniony był transport uczestników. Zakupione zostały nagrody, medale, puchary i dyplomy. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę, oraz dyplom uczestnictwa w spartakiadzie.
V etap – grudzień -W trakcie tego etapu odbyła się 3 dniowa zimowa spartakiada sportowa w grach zespołowych dla 250 uczestników, uczniów naszych 9 szkół. Spartakiada odbywać się będzie na Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Uczestnicy zostali zakwaterowani oraz otrzymali pełne wyżywienie i nocleg. Zatrudnionych było 16 opiekunów, opieka medyczna, jak też zapewniony był transport uczestników. Zakupione zostały nagrody, medale, puchary i dyplomy. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom wraz ze zdjęciem. Odbyły się spotkania z Olimpijczykami, którzy przebywali na zgrupowaniu.Projekt był realizowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i dofinansowania z Gminy Wałcz.

Projekt- Integracyjny Festiwal Smaków ,,W poszukiwaniu potraw tradycyjnych” odbył się 12 września 2009 Główną ideą festiwalu była próba wyszukania potraw tradycyjnych, które mogą być zarejestrowane jako potrawy tradycyjne. W festiwalu uczestniczyło około 500 osób. Uczestnicy festiwalu mogli skosztować potraw tradycyjnych przygotowanych między innymi przez Koła Goła Gospodyń Wiejskich i Świetlice Wiejskie takich miejscowości jak: Chwiram, Dębołęka, Dzikowo, Golce, Gostomia, Górnica, Karsibór, Kłębowiec, Łąki, Rudki, Szwecja, Świętosław i Wałcz Drugi. Oprócz prezentacji dokonań kulinarnych, uczestnicy przygotowali program artystyczny, występowali zarówno dorośli jak i dzieci. Razem wystąpiło około 50 osób. Gośćmi imprezy byli m.in. wicestarosta J. Goszczyński, wójt P. Świderski, pan J. Rzepa – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, radni i sołtysi Gminy Wałcz. Koszt tego projektu to 3935,54.

Projekt  album „ Skarby Ziemi Wałeckiej” – wydanie albumu o Powiecie Wałeckim . koszt 35000,00 dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *