Małe projekty

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Lider Wałecki”

 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:

17 lutego 2014 r. – 14 marca 2014 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Wałecki”, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz,  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie: 125 000,00

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do finansowania przez LGD:

wniosek musi uzyskać minimum 10% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz dostępne formularze:

a)wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

b)lokalne kryteria wyboru operacji określone przez Stowarzyszenie „ Lider Wałecki”

znajdują się również  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

  • Stowarzyszenia „Lider Wałecki” – www.liderwalecki.vel.pl
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – www.prow.wzp.pl
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – www.arimr.gov.pl.

 

 

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”.

Pytania można kierować również na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie:(067) 258 02 41 wew. 41 lub 38 .

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis

KRYTERIA WYBORU WNIOSKU

CELE STRATEGICZNE

Wniosek musi wpisywać się w co najmniej jeden cel strategiczny, jeden cel szczegółowy i jedno przedsięwzięcie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *