2011

Fundacja w 2011 roku zrealizowała następujące projekty:

Projekt pn „Lepiej zapobiegać” realizowany od 01.02.-31.07.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich z udziałem  środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu uświadomienie uczestnikom, którymi były dzieci w wieku 7-16 lat, korzyści płynących z segregowania śmieci. W ramach projektu były prowadzone warsztaty ekologiczne w 8 świetlicach wiejskich Gminy Wałcz, dzieci zwiedziły zakład recyklingowy w Pile, oraz uczestniczyły w wycieczce nad morze.

Projekt pn„ Obrazy ostatnich dni II wojny Światowej” opiewający na kwotę 38400,86  – był to cykl imprez upamiętniających walki o przełamanie umocnień Wału Pomorskiego na terenie Pojezierza Wałeckiego.  Główną atrakcją była inscenizacja historyczna rozgrywająca się na terenie cegielni. Projekt finansowany był przez MON w kwocie 20000,00 i ze środków pozyskanych od Muzeum Ziemi Wałeckiej w kwocie 18400,00

W ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów zrealizowaliśmy projekt pt. ”Sportem w nudę” , którego celem było stworzenie dzieciom atrakcyjnej i aktywnej możliwości spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych. Z dotacji otrzymanej  z WBK S.A. został zakupiony sprzęt sportowy o wartości 3000,00

Projekt „Nasza wieś umie pływać” - Projekt nasz zakładał, że systematyczną nauką pływania obejmiemy grupę 230 uczniów szkół Gminy Wałcz. Dzięki projektowi udało się zrealizować powyższe założenia.  Zajęcia odbywały się na pływalni Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Do naszej dyspozycji była oddana pływalnia na 60 minutowe zajęcia, które prowadzili doświadczeni instruktorzy i trenerzy pływania. Każdy uczestnik projektu uczestniczył w 7-9 zajęciach, dzięki którym większość uczniów nauczyła się 2-3 stylów pływackich. Bezpieczeństwa uczniów od momentu wejścia do autobusu, następnie pobytu na pływalni jak też do momentu dojazdu do swojej miejscowości pilnowali zatrudnieni na ten czas opiekunowie. Wszelkie zaplanowane koszty zostały wykorzystane. Rodzice, dzieci oraz szkoły  uczestniczące w projekcie wyraziły zadowolenie i chęć kontynuacji nauki pływania w latach kolejnych. Wartość projektu 35789,87  projekt realizowany był głównie z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki 30000,00 oraz dofinansowania z Gminy Wałcz -8000,00

Projekt „Łączą nas kulinaria regionu” realizowany od 01.10.2010-30.05.2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich z udziałem  środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu  integrację 54 mieszkańców Gminy Wałcz w wieku aktywności zawodowej poprzez rozwijanie lokalnego dziedzictwa kulturowego skupionego wokół tradycji kulinarnych regionu.  W roku 2011 odbyły się dwa wyjazdy po dobre praktyki oraz Festiwal potraw we wsi Szwecja.

 

[singlepic id=158 w=400 h=300 float=]

 

W dniach 08-11.09.2011r. W Bornem Sulinowie odbył się „OBÓZ SZKOLENIOWY DLA MŁODZIEŻOWYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z POLSKI I NIEMIEC”. W obozie wzięli  udział druhny i druhowie z terenu Gminy Wałcz i zaprzyjaźnionej Gminy Pinnow z Niemiec.Podczas obozu młodzież była szkolona pod okiem wykwalifikowanej kadry Zawodowej Straży Pożarnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz  pomocy medycznej. Obóz był dofinansowany przez ( PNWM)  Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży .

 

[singlepic id=151 w=400 h=300float=]

 

Szkolenie piłkarskie juniorów Gminy Wałcz – Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny w 8 miejscowościach w rundzie wiosennej i w 9 miejscowościach w rundzie jesiennej. Mecze treningowe 4x w miesiącu. Zakupiono 9 kompletów sprzętu sportowego. W zajęciach uczestniczyło ok.120 zawodników. Średnio 15 zawodników w drużynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *