Odnowa i rozwój wsi

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Lider Wałecki”

 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:

17 lutego 2014 – 14 marca 2014 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Wałecki”, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz,  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie: 53 669,06

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do finansowania przez LGD:

wniosek musi uzyskać minimum 10% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz dostępne formularze:

a)wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

b)lokalne kryteria wyboru operacji określone przez Stowarzyszenie „ Lider Wałecki”

znajdują się również  w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

 

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”.

Pytania można kierować również na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie:(067) 258 02 41 wew. 41 lub 38 .

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

LOKALNE KRYTERIA WYBORU

CELE STRATEGICZNE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *