Projekt pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Czaplinek”

Stowarzyszenie Lider Wałecki otrzymało dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ofert przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025, edycja 2023. Projekt pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Czaplinek” realizowany będzie w okresie od 01.05.2023r. do 31.12.2023 r. na terenie gminy Czaplinek. Zakładamy że zajęcia prowadzone będą w 8 grupach na terenie gminy. Chętnych już teraz zapraszamy do kontaktu! W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 80 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia z terenu gminy Czaplinek.

Głównym celem projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Czaplinek” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego, ich aktywizacja i integracja oraz zwiększenie ich udziału w aktywnych formach spędzania czasu wolnego. Seniorzy uczestniczący w zajęciach  poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zdrowego stylu życia poprzez udział w warsztatach dietetycznych, stworzenie oferty usług kulturalnych dla nich w ramach organizacji warsztatów wokalnych, oraz udział w zajęciach-sportowo ruchowych wpływających na stworzenie oferty w zakresie propagowania zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej. W ramach projektu planuje się również realizację cyklu zajęć rękodzielniczo – manualnych w zakresie decoupage oraz plecionkarskich (m.in. makrama), dzięki którym seniorzy rozwiną swoje dotychczasowe umiejętności i zainteresowania. Udział seniorów w powyższych działaniach ma umacniać i nawiązywać bliskie kontakty towarzyskie,  działania ukierunkowane na wolontariat senioralny, ukierunkowane na wzmocnienie ich kondycji psychicznej oraz wsparcia na rynku pracy mają za zadanie przede wszystkim przeciwdziałać samotności, na którą szczególnie narażone są osoby starsze.

Projekt ,,Aktywni Seniorzy w Gminie Czaplinek” przyczyni się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego oraz zwiększanie zaangażowania seniorów w życie społeczne. Chcemy, aby świetlice wiejskie (lub inne zorganizowane miejsca spotkań) stały się otwarte dla seniorów z gminy Czaplinek. Więcej szczegółów pod numerem tel. 788680887.

Projekt pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Czaplinek” dofinansowano ze środków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Wysokość dotacji: 124 990,00 zł

Całkowita wartość projektu: 137 490,00 zł

PLAKAT SLW AKTYWNI 2023

Projekt pn.„Seniorzy w Akcji”

Fundacja Lider Wałecki otrzymała dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ofert przez  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025, edycja 2023. Projekt pn. „Seniorzy w Akcji” realizowany będzie w okresie od 01.05.2023r. do 31.12.2023 r. na terenie gminy Czaplinek. Zakładamy że zajęcia prowadzone będą w 8 grupach na terenie gminy. Chętnych już teraz zapraszamy do kontaktu! W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 80 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia z terenu gminy Czaplinek.

Głównym celem projektu „Seniorzy w Akcji” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego, ich aktywizacja i integracja oraz zwiększenie ich udziału w aktywnych formach spędzania czasu wolnego. Seniorzy uczestniczący w zajęciach  poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie dbania o swoje piękno w ramach udziału w warsztatach z wizażu i stylizacji oraz   stworzenie dla nich oferty usług kulturalnych w ramach organizacji warsztatów wokalnych. Udział seniorów w powyższych działaniach ma umacniać i nawiązywać bliskie kontakty towarzyskie,  działania ukierunkowane na wolontariat senioralny, ukierunkowane na wzmocnienie ich kondycji psychicznej oraz wsparcia na rynku pracy w zakresie poradniczo-doradczym mają za zadanie przede wszystkim przeciwdziałać samotności, na którą szczególnie narażone są osoby starsze.

Projekt ,,Seniorzy w Akcji” przyczyni się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego oraz zwiększanie zaangażowania seniorów w życie społeczne. Chcemy, aby świetlice wiejskie (lub inne zorganizowane miejsca spotkań) stały się otwarte dla seniorów z gminy Czaplinek. Więcej szczegółów pod numerem tel. 788680887.

Projekt pn. „Seniorzy w Akcji” dofinansowano ze środków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Wysokość dotacji: 81 490,00 zł

Całkowita wartość projektu: 91 490,00 zł

 plakat FLW AKTYWNI 2023

Projekt pn. „Pomysłowo, kreatywnie i sportowo w Gminie Czaplinek”

Stowarzyszenie Lider Wałecki otrzymało dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ofert przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, edycja 2023. Projekt pn. „Pomysłowo, kreatywnie i sportowo w Gminie Czaplinek” realizowany będzie w okresie od 01.06.2023r. do 31.12.2023r. na terenie gminy Czaplinek. Zakładamy że zajęcia prowadzone będą w 8 grupach na terenie gminy. Chętnych już teraz zapraszamy do kontaktu! W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 100 dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek. Projekt zakłada realizację m.in. takich działań jak: warsztaty podróżniczo-etnograficzne oraz wszelkiego rodzaju zajęcia edukacyjne, rękodzielnicze, plastyczne, ekologiczne połączone z recyklingiem. Realizowane będą również zajęcia dietetyczne, warsztaty sportowe, ze wzmocnienia kondycji psychicznej oraz warsztaty kulinarne. Chcemy, aby świetlice wiejskie (lub inne miejsca spotkań) stały się otwarte dla najmłodszych mieszkańców. Więcej szczegółów pod numerem tel. 788680887.

 

Projekt pn. „Pomysłowo, kreatywnie i sportowo w Gminie Czaplinek” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023.

Wysokość dotacji: 87 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 92 040,00 zł

SLWNOWEFIO 2023

Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła”

Fundacja Lider Wałecki otrzymała dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ofert przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, edycja 2023. Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła” realizowany będzie w okresie od 01.06.2023r. do 31.12.2023r. w trzech Niepublicznych Szkołach Podstawowych z Oddziałami Przedszkolnymi dla których Fundacja jest organem prowadzącym. Zajęcia prowadzone będą w miejscowościach Dębołęka, Szwecja oraz Witankowo. W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 90 dzieci i młodzieży uczęszczających do tych szkół. Projekt zakłada realizację m.in. takich działań jak: warsztaty z robotyki, warsztaty z kodowania, warsztaty psychologiczno – pedagogiczne, terapeutyczno – rozwojowe oraz liczne konsultacje pedagogiczne. Ponadto będą realizowane również warsztaty ekologiczne z udziałem zaproszonych gości: pszczelarza oraz leśnika. W manualnej części projektu realizowane będą dla dzieci i młodzieży zajęcia pod kątem rękodzielniczo – plastycznym podczas których uczestnicy projektu rozwijać będą swoją kreatywność a zajęcia będą doskonałą odskocznią od codziennej nauki. W końcowej części realizacji projektu odbędą się warsztaty rękodzielnicze z uwzględnieniem tematyki bożonarodzeniowej. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy naszych uczniów do udziału w projekcie. Więcej szczegółów pod numerem tel. 504162169.

 

Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023.

Wysokość dotacji: 87 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 91 200,00 zł

 

FLW

 

NOWEFIO 2023

Realizacja projektu pn. „Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Tuczno”

 

1

 

 

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie wraz z zaangażowaną grupą nieformalną realizuje w okresie od 01.05.2020 r. do 31.07.2020 r. projekt pn.: „Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Tuczno”  w ramach otrzymanego dofinansowania „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020”, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

 

W ramach realizacji poszczególnych działań projektu serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w planowanym przedsięwzięciu. Chętne osoby będą zaangażowane w formie wolontariatu do wykonywania wszystkich czynności związanych z szyciem maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Tuczno – od dokonania pomiarów materiałów poprzez wycinanie, kończąc na szyciu. Mile widziane osoby z doświadczeniem i umiejętnościami w obsłudze maszyny oraz chcące udostępnić swoje maszyny do szycia.

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 12.05.2020 r. o godzinie 17.00 w remizie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznie. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących projektu, szycia maseczek oraz rozpowszechnieniem już uszytych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 504 162 169.

 

2

 

 

 

 

 

 

mikro

ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE W PRASIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KSOW

ksow logo

Wałcz, dnia 02.09.2019 r.

Stowarzyszenie Lider Wałecki

Ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

NIP 765 166 90 21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki będzie realizować projekt pn. „Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych” na terenie gminy Tuczno w okresie od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie w prasie informacji o projekcie pn: „ Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych”

 

Liczba wymaganych ogłoszeń – min. 1 ogłoszenie

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena – stawka za ogłoszenie (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz do dnia 10.09.2019 r.

 

Poniżej wzór formularza ofertowego

 

formularz ofertowy ogłoszenie w prasie

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRZYGOTOWANIE PLAKATÓW I BANERA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KSOW

ksow logo

 

Wałcz, dnia 19.08.2019 r.

Stowarzyszenie Lider Wałecki

Ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

NIP 765 166 90 21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki będzie realizować projekt pn. „Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych” na terenie gminy Tuczno w okresie od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie projektu plakatu w ilości oraz projekt i przygotowanie baneru tematyce projektu  pn: „ Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych”

 

Liczba wymaganych plakatów  – 50szt

Liczba wymaganych banerów  – 1 szt

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena – stawka za zł/szt  (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz, do dnia 28.08.2019 r.

 

Poniżej wzór formularza ofertowego

 

formularz ofertowy plakaty i baner

« Starsze posty