ZAPYTANIE OFERTOWE – OGŁOSZENIE W PRASIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KSOW

ksow logo

Wałcz, dnia 02.09.2019 r.

Stowarzyszenie Lider Wałecki

Ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

NIP 765 166 90 21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki będzie realizować projekt pn. „Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych” na terenie gminy Tuczno w okresie od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie w prasie informacji o projekcie pn: „ Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych”

 

Liczba wymaganych ogłoszeń – min. 1 ogłoszenie

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena – stawka za ogłoszenie (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz do dnia 10.09.2019 r.

 

Poniżej wzór formularza ofertowego

 

formularz ofertowy ogłoszenie w prasie