2014/2015

Projekt „Radosne Przedszkolaki- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.02.2014-31.12.2015 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany w NSPzOP Witankowie, Szwecji, Dębołece. Utworzenie trzech punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 2-4lat. Objęcie ich opieką wychowawczą i logopedyczną oraz organizacja warsztatów dla rodziców. W ramach projektu 3 została doposażona baza lokalowa, zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zabawki, materiały plastyczne. Został przeprowadzony remont pomieszczeń i dostosowane zostały łazienki.

Dzieci uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych organizowanych dla każdej z grup.

20150923_105302 20150924_084427-120150923_091741

dzień mstki d

koł D

SAM_0674

zoo człuchów D