2010

Stowarzyszenie w roku 2010 zrealizowało następujące projekty i działania:

Projekt „Kultura bliska 2010” „Uporządkowanie cmentarza ewangelickiego z XVIII wieku w Kłębowcu”

Dzięki dotacji Fundacji Wspomagania Wsi z konkursu „Kultura bliska 2010” na projekt „Uporządkowanie cmentarza ewangelickiego z XVIII wieku w Kłębowcu” oczyściliśmy cmentarz ze zbędnego porostu: krzewów, młodych drzew i bluszczów, została wykoszona trawa, miejsce to z zaniedbanego lasu stało się urokliwym miejscem spacerów okolicznych mieszkańców. Po wycince krzewów ukazało się przepiękne wzgórze, na którym stanie zakupiony olbrzymi głaz z tablicą pamiątkową. W ramach projektu opracowaliśmy album ze zdjęciami i wydrukowaliśmy go, jak będziemy mieli opracowanie etnografów to znajdziemy środki na reprint i dołożymy do niego ich opracowanie. Informacja o projekcie zostanie umieszczona w Atlasie Inicjatyw Wiejskich. Projekt został zrealizowany w terminie 31.12.2010 r. zgodnie z umową o przyznanie dotacji. Kwota dotacji wynosiła 5000,00zł.

Projekt „Akademia Przedszkolaka” – realizowany od 25.01.2010-25.06.2010 r.- mający na celu utworzenie w nowo wybudowanym budynku świetlicy wiejskiej w Dzikowie oddziału przedszkolnego, do którego mogłyby uczęszczać dzieci z pobliskich wiosek. Projektem zostało objętych 23 dzieci. W ramach projektu dzieci miały zorganizowane zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze, wyjazd do kina i do muzeum, jak również była zapewniona pomoc logopedyczna i pedagogiczna. Projekt był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA-POKL.09.05.00-32-143/09-00 na kwotę 48935,00zł.

Działanie „Polagrafood – Smaki Regionów”- W dniach od 11 do 14 września 2010r. uczestniczyliśmy w Targach Polagra Food – SMAKI REGIONÓW, które odbyły się na terenie wystawienniczym Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu. Wspólnie z Lokalnymi Grupami Działania: Lider Pojezierza i Partnerstwo Drawy reprezentowaliśmy Województwo Zachodniopomorskie. Stoisko Województwa Zachodniopomorskiego górowało nad innymi stoiskami i zachęcało do odwiedzin poprzez swój osobliwy wygląd.

W tej pięknej scenerii latarni morskiej i żaglówek prezentowane były produkty naszego regionu. Podczas targów, przysmaki z naszego regionu docenione zostały nie tylko przez licznie odwiedzających nasze stoisko, ale przede wszystkim przez jury, które przyznało nam aż 9 nagród w kilku kategoriach. Można było spróbować naszych specjałów, a co bardziej dociekliwi poznali ich przepisy przygotowania. Dodatkową atrakcją stoiska były występy zespołów z naszego województwa. Koszt działania to kwota 45121,62 na który między innymi składało się wykonanie zabudowy oraz wyposażenia stoiska targowego.

Działanie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” 10 lipca 2010r. w Szczecinie na Zamku Książąt Pomorskich odbył się X jubileuszowy finał wojewódzki konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Swoje stoiska również  prezentowało 15 LGD z naszego województwa, w tym również  LIDER WAŁECKI. Nasze stoisko powierzyliśmy KGW z Hanek, gmina Mirosławiec, a z gminy Wałcz pojechały te KGW,  których produkty zakwalifikowały się do konkursu: KGW Dębołęka, KGW Dzikowo, KGW Wałcz II, KGW Kłębowiec. Konkurs na najlepszy produkt regionalny cieszył się w tym roku ogromnym zainteresowaniem – o miano najlepszego w naszym województwie konkurowało 86 produktów. Po raz pierwszy w naszym województwie zorganizowano konkurs na najlepszą potrawę regionalną, no i dostaliśmy nawet wyróżnienie w tym konkursie. Koszt działania to 1293,50 zł.

Działanie „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania lokalnej grupy działania, przeprowadzenie szkoleń, promocja i informacja. Koszt działania to: 104486,55 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *