Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem


Stowarzyszenia „Lider Wałecki”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”


dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Termin składania wniosków:

17 lutego 2014 – 14 marca 2014r.


Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Wałecki”, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.


Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na obowiązujących formularzach

w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz 2 egzemplarz w wersji elektronicznej.


Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie: 100 000,00 zł

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do finansowania przez LGD:

wniosek musi uzyskać minimum 10% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie

z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz dostępne formularze:

a)wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

b)lokalne kryteria wyboru operacji określone przez Stowarzyszenie „ Lider Wałecki”

znajdują się również w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

· 1) Stowarzyszenia „Lider Wałecki” – www.liderwalecki.vel.pl

· 2) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – www.prow.wzp.pl

3) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - www.arimr.gov.pl.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”.

Pytania można kierować również na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie:(067) 258 02 41 wew. 41 .

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

CELE STRATEGICZNE

LOKALNE-KRYTERIA-WYBORU-WNIOSKU

 


 


 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *