2010

Fundacja w 2010 roku zrealizowała następujące projekty:

Projekt pn „Obrazy ostatnich dni II wojny Światowej” opiewający na kwotę 66035,93  – był to cykl imprez upamiętniających walki o przełamanie umocnień Wału Pomorskiego na terenie Pojezierza Wałeckiego.  Główną atrakcją była inscenizacja historyczna rozgrywająca się na terenie cegielni. Projekt finansowany był przez MON w kwocie 25700,00 i ze środków własnych pozyskanych głównie od Muzeum Ziemi Wałeckiej w kwocie 40335,93.

 

[singlepic id=148 w=400 h=300 float=]

 

W okresie od 25 stycznia do końca czerwca dzieci z grupy „Biedronki” przedszkola w Różewie uczestniczyły w projekcie Nasze przedszkole realizowanym przez Fundację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich z udziałem  środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było wydłużenie czasu pracy przedszkola o 3 godziny dziennie, w ramach projektu 25 dzieci 4- i 5-letnich ze wsi Różewo, Dobino, Popowo i Przybkowo  otrzymało pomoc psychologiczno-pedagogiczną, skorzystało z prowadzonych zajęć ogólnorozwojowych, zabaw z komputerem i językiem obcym (angielskim), zabaw rekreacyjno-sportowych oraz  warsztatów artystycznych (plastyczne i umuzykalniające). Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej  dzieci z terenów wiejskich uczestniczyły w wyjazdach do kina
i wycieczkach, np. do stadniny koni w Kołatniku.  Zorganizowano także imprezy integracyjne
i okolicznościowe: zabawę karnawałową, spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Festyn Rodzinny. Dzieciom uczestniczącym w projekcie zapewniono codzienny ciepły posiłek. Koszt projektu  49982,48 w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 49980,00 zł.

Projekt „Przedszkole w szkole” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich z udziałem  środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Bezpośrednimi beneficjentami projektu było 25 dzieci, w tym minimum 10 dziewczynek w wieku 3-4 lat, pośrednio także ich rodzice, pochodzący z 13 miejscowości Gminy Wałcz: Kłębowiec,  Golce, Karsibór, Dobrogoszcz, Jarogniewie, Kolno, Świętosław, Lubno, Omulno, Górnica, Jeziorko Wałeckie, Dobrzyca, Rudki.  Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, poprzez zorganizowanie zajęć dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 2010r.   Koszt projektu 48892,53 w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 48789,49.

W ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów zrealizowaliśmy projekt pt. ”Sportem w nudę” , którego celem było stworzenie dzieciom atrakcyjnej i aktywnej możliwości spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych. Z dotacji otrzymanej w roku 2009 z WBK S.A. został zakupiony sprzęt sportowy o wartości 3500,00

Projekt „Nasza wieś umie pływać” - Projekt nasz zakładał, że systematyczną nauką pływania obejmiemy grupę 230 uczniów szkół Gminy Wałcz. Dzięki projektowi udało się zrealizować powyższe założenia. Zajęcia na pływalni rozpoczęliśmy od miesiąca marca, a zakończyły się w listopadzie 2010 r. Z uwagi na dość późne ogłoszenie wyników, zajęcia marcowe miały charakter zajęć teoretycznych, omawiane były zagadnienia bezpieczeństwa na pływalni, zasad zachowania podczas transportu, jak też omawiane były style pływackie.  . Uczniowie zostali podzieleni na grupy 25-35 osobowe, które systematycznie 2 razy w tygodniu uczestniczyły popołudniami, lub po swoich zajęciach szkolnych w nauce pływania. Zajęcia odbywały się na pływalni Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Do naszej dyspozycji była oddana pływalnia na 60 minutowe zajęcia, które prowadzili doświadczeni instruktorzy i trenerzy pływania. Każdy uczestnik projektu uczestniczył w 7-9 zajęciach, dzięki którym większość uczniów nauczyła się 2-3 stylów pływackich. Zajęcia najczęściej odbywały się  w godzinach popołudniowych (12.30-15.30), a następnie dzieci były  rozwożone do szkoły lub do swoich miejsc zamieszkania. Bezpieczeństwa uczniów od momentu wejścia do autobusu, następnie pobytu na pływalni jak też do momentu dojazdu do swojej miejscowości pilnowali opiekunowie i nauczyciele. Podczas wyjazdów pilnowali uczniów, wprowadzali i wyprowadzali z autobusów, najmłodszym pomagali w przebieraniu,  przebywali z nimi na samym już basenie itp. Uczniowie z największymi predyspozycjami i umiejętnościami pływackimi uczestniczyli w zawodach gminnych i powiatowych, jak też wzięli udział w  Spartakiadzie sportowej realizowanej przez Fundację w ramach projektu „Wieś fajna jest- patologia i wykluczenia są nam obce”, gdzie wykazali się swoimi umiejętnościami, a najlepsi zostali nagrodzeni dyplomami. Wszelkie zaplanowane koszty zostały wykorzystane. Rodzice, dzieci oraz szkoły  uczestniczące w projekcie wyraziły zadowolenie i chęć kontynuacji nauki pływania w latach kolejnych. Wartość projektu 38147,23-  projekt realizowany był głównie z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki (30000,00) oraz dofinansowania z Gminy Wałcz (5000,00)

Projekt „Wieś fajna jest –wykluczenia i patologie są nam obce” realizowany od  maja 2010 do grudnia 2010  I etap – maj- Powołanie zespołu zarządzającego, roboczego i administracji, który realizował działania promocyjne, rekrutacyjne oraz przygotowawcze do projektu.

II etap – czerwiec. Zorganizowano festyn pn „Noc Świętojańska” w którym uczestniczyło ok. 200osób.

III etap –lipiec- sierpień –  W okresie wakacji w każdej z 9 największych wsi naszej gminy została zorganizowana 10 dniowa półkolonia dla ok. 200 dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
W okresie wakacji zatrudnieni wychowawcy prowadzili systematyczne zajęcia z zorganizowaną grupą, odbyły się całodzienne wyjazdy nad morze, całodzienne wyjazdy do parku linowego zakończone wspólnym ogniskiem, były wyjścia na plaże, wycieczki rowerowe i piesze. Każdego dnia uczestnicy otrzymywali drobny poczęstunek oraz napoje. Zorganizowano również dwa turnusy kolonii w Mrzeżynie dla łącznej liczby uczestników 80.

III etap – wrzesień –grudzień Etap ten polegał na organizowaniu systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjno-kulturalnych dla ponad 300 dzieci i młodzieży w 9 szkołach na terenie gminy Wałcz. Utworzonych zostało 9 grup zajęciowych, które pod opieką wychowawców uczestniczyły w szeregu zajęciach sportowych, na plaże, wycieczki rowerowe i piesze. Każdego dnia uczestnicy otrzymywali drobny poczęstunek oraz napoje. W trakcie tego etapu w dniach  8-10 października odbyła się 2 dniowa  letnia spartakiada sportowa w grach zespołowych dla 220 uczestników, uczniów naszych 9 szkół pochodzących z 56 miejscowości naszej gminy. Spartakiada odbyła w Mrzeżynie. Uczestnicy zostali  zakwaterowani oraz otrzymali pełne wyżywienie i nocleg. Zatrudnionych było 19 opiekunów. Zapewniona była również opieka medyczna i transport uczestników. Zakupione zostały nagrody, puchary i dyplomy. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę.             12-go grudnia zorganizowano jednodniowy Festyn – Spartakiadę grudniową z zawodami sprawnościowymi. Uczestnicy otrzymali paczki świąteczne i pamiątkowe kubki.

Projekt był realizowany z e środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 278226,00 i dofinansowania z Gminy Wałcz 25500,00. Wartość całkowita projektu 304148,39 zł.

Projekt- Zachodniopomorskie Spotkanie  Lokalnych Grup Działania ,,W poszukiwaniu potraw tradycyjnych”

W dwudniowym  spotkaniu w dniach 14-15 czerwca 2010 udział wzięli przedstawiciele 15 Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego.

Celem tego spotkania było:

- przeszkolenie 90 przedstawicieli zachodniopomorskich LGD do działania na rzecz aktywnej polityki w zakresie wprowadzania i rejestracji lokalnych i regionalnych produktów,

- podkreślenie znaczenia dziedzictwa kulturowego wsi dla jakości życia społeczeństwa oraz przekazanie informacji na temat narzędzi (wiedzy i umiejętności) i informacji na temat środków finansowych, umożliwiających realizację projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego wsi,

- poznanie zachodniopomorskich regionalnych produktów żywnościowych, produktów osadzonych głęboko w tradycji regionu i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur.

- znalezienie i zachowanie regionalnych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.

-promocja produktów lokalnych, tradycyjnych wyrobów z woj. zachodniopomorskiego,

- tradycje związane z wytwarzaniem domowych nalewek, regionalnych potraw, produktów,

rękodzielnictwa

Odbyły się również warsztaty kulinarne, na których 15 zespołów przygotowywało potrawy tradycyjne do konkursu kulinarnego, w jury konkursu uczestniczyli :

- Henryk Wujec – prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego,

- Hanna Szymanderska – autorka książek kulinarnych, członek Polskiej Izby Produktu

Regionalnego,

- Zdzisław Tararako z Radia Szczecin, prof. Bogdan Matławski.

W konkursie na najbardziej tradycyjny produkt zwyciężyła czernina z LGD Goleniów- Osina, drugie miejsce zajęło LGD ,,Partnerstwo Drawy” za chleb ,,od ziarenka do bochenka” , trzecie miejsce zajęli reprezentanci z Drawna za cepeliny. Projekt dofinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie w kwocie 34366,20. Koszt całkowity projektu 35354,06.

Projekt „Między nami sąsiadami” – kilkudniowy pobyt grupy polskich i niemieckich dzieci w Ostrowcu pod Wałczem w dniach 20.09.2010-24.09.2010 w ramach , którego odbyły się wspólne zajęcia językowe, wspólny wyjazd na wycieczkę do Biskupina, zwiedzanie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie, wspólne rozgrywki sportowe, warsztaty ekologiczne, wizyty dzieci z Niemiec w polskich domach. Młodzież pokonywała barierę językową , doskonaliła swoje umiejętności językowe. Projekt sfinansowany z dotacji ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, kwota która wpłynęła w roku 2010 na to działanie to 4700,00 zł w roku 2011 wpłynęła kwota 7400,00. Całkowity koszt projektu to 14050,24.

Projekt „Łączą nas kulinaria regionu” realizowany od 01.10.2010-30.05.2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich z udziałem  środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu  integrację 54 mieszkańców Gminy Wałcz w wieku aktywności zawodowej poprzez rozwijanie lokalnego dziedzictwa kulturowego skupionego wokół tradycji kulinarnych regionu.  W roku 2010 odbyły się spotkania rekrutacyjne i informatyczne poświęcone produktom lokalnym i tradycyjnym. Koszt zrealizowanego modułu to 4600,00 zł. i takie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy w roku 2010.

Działanie „Festiwal smaków Kołatnik 2010” – cele to: umożliwienie zaprezentowania się od strony kulinarnej i artystycznej Kołom Gospodyń Wiejskich  Powiatu Wałeckiego.,  integracja Kół  i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą potrawę wigilijną. Koszt Działania 3000,10. Dofinansowanie z gminy Wałcz 3000,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *