Monthly Archives: Styczeń 2011

Różnicowanie…

LGD Stowarzyszenie „Lider Wałecki” ogłasza nabór dla działania

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Wałecki” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:

od 28 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r.
Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Wałecki”, ul. Dąbrowskiego 6
w Wałczu,  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków : 141 449,60 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: Stowarzyszenia „Lider Wałecki”  www.liderwalecki.vel.pl , w dziale „Leader”, rozdział „Ogłoszenia o naborach” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”. Pytania należy kierować  na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie 067 258 02 41 wew. 41 lub 38.

Zalaczniki:

Pliki do pobrania w ramach ww. naboru

- Wzór ogłoszenia – Lokalne kryteria wyboru operacji – Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013. – Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy rodzaj pliku : zip

Festiwal Smaków w Kołatniku

Dnia 04.12.2010r. w Ośrodku Jeździeckim „Kołacz” w Kołatniku odbył się Festiwal Smaków pn. „Poznaj smak wigilijnych potraw”. W imprezie organizowanej przez Urząd Gminy Wałcz oraz Fundację „Lider Wałecki” wzięło udział 17 Kół Gospodyń Wiejskich.

W trakcie Festiwalu został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą potrawę. Komisja sędziowska składająca się z ośmiu osób, po spróbowaniu wszystkich potraw zadecydowała, że I miejsce zdobyło KGW Witankowo za dewolaj z metra, II miejsce otrzymało KGW Golce za szczupaka faszerowanego, III miejsce natomiast należało do KGW Świętosław za golonkę w galarecie ze śliwkami. Wyróżnione zostały również Koła: Lubno, Gostomia, Górnica oraz Zdbice. Wszyscy goście mogli kosztować potraw, oraz obejrzeć występy artystów m.in. Zespół „Jarzębina” z Hanek, braci Pawlik z Chwiramu, Karola Prendeckiego z Kłębowca oraz dzieci z Górnicy.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie imprezy, szczególnie autorkom wyśmienitych potraw.

Konferencja w Barzkowicach

W dniach 15-16 listopada 2010 roku w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbyła się Konferencja Naukowo – Wdrożeniowa pt. „ Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w teorii i praktyce” organizowana przez Katedrę Polityki Społeczno – Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem konferencji była naukowa debata nad uwarunkowaniami rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym, wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności, a także wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń, przedstawienie wyników badań oraz praktycznych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Konferencja adresowana była zarówno do osób naukowo zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich, jak i do przedstawicieli władz lokalnych, biznesu i organizacji pozarządowych, a sfinansowana została ze środków finansowych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W plikach do pobrania załączamy prezentację multimedialną dr inż. Jarosława Rzepy – Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.