Monthly Archives: Kwiecień 2015

Zapraszamy KGW do udziału w Festiwalu Potraw Tradycyjnych

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Wałeckiego na kolejną już edycję Festiwalu Potraw Tradycyjnych, który odbędzie się 06 czerwca 2015 r w Ostrowcu w godz. od 15:00-19:00
Zgłoszenia udziału w Festiwalu należy dokonać poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego do dnia 17.05.2015 r.
Festiwal jest organizowany w ramach umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013.

Więcej informacji udziela Biuro LGD.
Beata Mędrek

formularz zgłoszeniowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wycenę opracowania katalogu dobrych praktyk

Wałcz, dnia 20.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wycenę opracowania katalogu dobrych praktyk

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę opracowania katalogu dobrych praktyk LGD Lider Wałecki podsumowujących zrealizowane projekty w ramach PROW 2007-2013. Ponadto katalog w swojej treści powinien promować obszar LGD oraz zawierać informacje o działalności LGD.

Przedmiot zamówienia:

- opracowanie katalogu dobrych praktyk LGD Lider Wałecki w formacie A5, 52 strony

- wycena powinna obejmować koszty związane z szatą i projektem graficznym.

Kryterium wyboru ceny:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz. Oferty należy składać do 24.04.2015 r. do godziny 15:00

formularz ofertowy – katalog opracowanie

pasek edu

ZAPYTANIE OFERTOWE na wycenę nagłośnienia

Wałcz, 20.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wycenę nagłośnienia

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie wyceny nagłośnienia na imprezę promującą projekt współpracy „Włóczykije Pojezierza” oraz powstałe szlaki nordic walking, która odbędzie się w miesiącu czerwcu 2015 r. na terenie powiatu wałeckiego.

Nadrzędnym celem planowanego wydarzenia będzie promocja szlaków nordic walking oraz powstałej w ramach projektu współpracy aplikacji mobilnej w formie przewodnika turystycznego. Podczas imprezy zostaną zaprezentowane dane dotyczące tras na platformach mobilnych w 2 popularnych systemach z uwzględnieniem nagrań oraz opisów miejsca i trasy. W ramach imprezy wszyscy uczestnicy wyruszą z kijkami Nordic Walking w ramach wyznaczonej trasy, co w rezultacie wpłynie na bezpośredni kontakt uczestnika z aplikacją mobilną w terenie.

Przedmiot zamówienia:

- nagłośnienie wraz z obsługą techniczną sprzętu w trakcie trwania imprezy promującej projekt współpracy „Włóczykije Pojezierza” oraz powstałe szlaki nordic walking. Nagłośnienie ma zapewnić odpowiednią jakość akustyczną dla terenu, ma służyć do prowadzenia imprezy przez konferansjera, a w przerwach do odtwarzania muzyki z przenośnego odtwarzacza CD lub laptopa. Do dyspozycji prowadzących imprezę mają być zapewnione 2 bezprzewodowe mikrofony.

Termin oraz miejsce planowanej imprezy Zamawiający przekaże wykonawcy najpóźniej na 5 dni przed planowanym wydarzeniem.

Kryterium wyboru ceny:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz.

formularz ofertowy nagłośnienie Włóczykije Pojezierza

pasek edu

ZAPYTANIE OFERTOWE na wycenę organizacji wyjazdu studyjnego

Wałcz, dnia 20.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wycenę organizacji wyjazdu studyjnego

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę organizacji wyjazdu studyjnego na obszarze funkcjonowania LGD Krzemienny Krąg w dniach 28 – 30.05.2015 r. dla 50 osób z terenu działania LGD Lider Wałecki.

Moduł wyjazdowy ma na celu pokazanie dobrych praktyk i działań, które są realizowane na terenie LGD Lider Wałecki, w tym celu zorganizowana zostanie konferencja. Wyjazd i spotkania mają na celu przedstawić zrealizowane projekty, pokazanie umiejętności pozyskiwania zasobów w swoim środowisku. Pozwolą na porównanie zdolności oceny skuteczności swoich działań w porównaniu z działaniami innych. Dobre praktyki – wizyty w środowiskach o podobnej wielkości, w których liderzy, animatorzy i instytucje pracują na rzecz rozwoju. W ramach wyjazdu zaplanowano także warsztaty rękodzielnicze, które będą doskonałą formą na integrację dwóch Lokalnych Grup Działania z różnych obszarów Polski.

Przedmiot zamówienia:

- organizacja dwóch noclegów w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych dla 50 osób,

- organizacja dla 50 osób pełnego wyżywienia w trakcie trwania pobytu:

  • 2 śniadanie i 2 kolacja może być w formie szwedzkiego stołu,

  • 3 obiady (w tym 1 na trasie) obejmujące 2 gorące dania (zupa, drugie danie + dodatki + surówka) z napojami (soki, woda, kawa, herbata) oraz deser,

  • 3 przerwy kawowe, w tym: kawa, herbata, śmietanka do kawy, cukier, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, woda, soki, serwetki, naczynia (filiżanki do kawy i herbaty, szklanki) i sztućce,

  • wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia człowieka.

- transport uczestników:

  • przewóz uczestników wyjazdu studyjnego na trasie Wałcz – Bałtów – Wałcz + dodatkowa ilość kilometrów podczas zwiedzania atrakcji turystycznych na obszarze funkcjonowania LGD Krzemienny Krąg,

  • Składający zapytanie zakłada, że przybliżona długość trasy może ulec zmianie podczas realizacji ewentualnego zamówienia i dlatego ostateczne rozliczenie przewozu dokonane zostanie na podstawie długości faktycznie przejechanych kilometrów,

  • wymagania odnośnie pojazdu: autokar przygotowany do transportu 50 osób, wyposażony w klimatyzację, ABS, ASR. Autokar musi posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne, musi być czysty i posiadać sprawną regulację foteli. Autokar musi posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW,

  • Wykonawca w ramach ceny jednostkowej za km ujmie także ewentualny koszt parkingów/płatnej strefy parkowania/opłaty drogowe.

- ubezpieczenie 50 uczestników podczas organizacji całego wyjazdu studyjnego,

- wynajem sali konferencyjnej wraz ze sprzętem audiowizualnym dostępna przez cały okres pobytu

- wynagrodzenia prowadzących szkolenia,

- zwiedzanie atrakcji turystycznych Krzemiennego Kręgu,

- materiały szkoleniowe i promocyjne dla 50 uczestników wyjazdu studyjnego,

- materiały na warsztaty z rękodzielnictwa dla 50 uczestników wyjazdu studyjnego.

Kryterium wyboru ceny:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena (wartość brutto). Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2015 r.

pasek edu

ZAPYTANIE OFERTOWE na wycenę wyżywienia

Wałcz, 20.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wycenę wyżywienia

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie wyceny wyżywienia na imprezę promującą projekt współpracy „Włóczykije Pojezierza” oraz powstałe szlaki nordic walking, która odbędzie się w miesiącu czerwcu 2015 r. na terenie powiatu wałeckiego.

Nadrzędnym celem planowanego wydarzenia będzie promocja szlaków nordic walking oraz powstałej w ramach projektu współpracy aplikacji mobilnej w formie przewodnika turystycznego. Podczas imprezy zostaną zaprezentowane dane dotyczące tras na platformach mobilnych w 2 popularnych systemach z uwzględnieniem nagrań oraz opisów miejsca i trasy. W ramach imprezy wszyscy uczestnicy wyruszą z kijkami Nordic Walking w ramach wyznaczonej trasy, co w rezultacie wpłynie na bezpośredni kontakt uczestnika z aplikacją mobilną w terenie.

Przedmiot zamówienia:

- obiad obejmujący 2 gorące dania (zupa, drugie danie + dodatki + surówka) z napojami (soki, woda, kawa, herbata) oraz deser przygotowany dla 100 osób,

- dowóz przygotowanego wyżywienia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego,

- zapewnienie naczyń wykorzystywanych przez uczestników planowanego wydarzenia

- wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia człowieka. Godziny posiłku muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym i  dostosowane do godzin wskazanych przez Zamawiającego.

Termin oraz miejsce planowanej imprezy Zamawiający przekaże wykonawcy najpóźniej na 5 dni przed planowanym wydarzeniem.

Kryterium wyboru ceny:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz. Oferty należy składać do dnia 24.04.2015. do godziny 15:00

formularz ofertowy wyżywienie

pasek edu

Zapytanie ofertowe na wycenę druku katalogu dobrych praktyk

Wałcz, dnia 20.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wycenę druku katalogu dobrych praktyk

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę druku katalogu dobrych praktyk LGD Lider Wałecki podsumowujących zrealizowane projekty w ramach PROW 2007-2013.

Przedmiot zamówienia:

- druk katalogu dobrych praktyk LGD Lider Wałecki w formacie A5, 52 strony, kreda mat, papier okładka 250g mat, papier środek 130 g, kolor 4+4, uszlachetniony papier dyspersyjny, ilość 4000 szt.

Kryterium wyboru ceny:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz. Oferty należy składać do dnia 24.04.2015 r.

formularz ofertowy – katalog druk

pasek edu

LGD „Lider Wałecki” ogłasza nabór na wyjazd studyjny

LGD „Lider Wałecki” ogłasza nabór na wyjazd studyjny na obszarze funkcjonowania LGD Krzemienny Krąg w dniach 28 – 30.05.2015 r. dla 50 osób z terenu działania LGD Lider Wałecki.

Moduł wyjazdowy ma na celu pokazanie dobrych praktyk i działań, które są realizowane na terenie LGD. Wyjazd i spotkania mają na celu przedstawić zrealizowane projekty, pokazanie umiejętności pozyskiwania zasobów w swoim środowisku. Pozwolą na porównanie zdolności oceny skuteczności swoich działań w porównaniu z działaniami innych. Dobre praktyki – wizyty w środowiskach o podobnej wielkości, w których liderzy, animatorzy i instytucje pracują na rzecz rozwoju  LGD.  Zgłoszenia należy kierować osobiście, telefonicznie do biura LGD „Wałecki”  (67 258 02 41 ) lub pocztą elektroniczną: biuro@liderwalecki.pl do dnia 20 maja 2015r.  W przypadku rezygnacji z wyjazdu po określonym terminie, zakwalifikowany uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, jeśli miejsce pozostanie niewykorzystane. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc.

pasek edu