Projekt pn.„Seniorzy w Akcji”

Fundacja Lider Wałecki otrzymała dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ofert przez  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025, edycja 2023. Projekt pn. „Seniorzy w Akcji” realizowany będzie w okresie od 01.05.2023r. do 31.12.2023 r. na terenie gminy Czaplinek. Zakładamy że zajęcia prowadzone będą w 8 grupach na terenie gminy. Chętnych już teraz zapraszamy do kontaktu! W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 80 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia z terenu gminy Czaplinek.

Głównym celem projektu „Seniorzy w Akcji” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego, ich aktywizacja i integracja oraz zwiększenie ich udziału w aktywnych formach spędzania czasu wolnego. Seniorzy uczestniczący w zajęciach  poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie dbania o swoje piękno w ramach udziału w warsztatach z wizażu i stylizacji oraz   stworzenie dla nich oferty usług kulturalnych w ramach organizacji warsztatów wokalnych. Udział seniorów w powyższych działaniach ma umacniać i nawiązywać bliskie kontakty towarzyskie,  działania ukierunkowane na wolontariat senioralny, ukierunkowane na wzmocnienie ich kondycji psychicznej oraz wsparcia na rynku pracy w zakresie poradniczo-doradczym mają za zadanie przede wszystkim przeciwdziałać samotności, na którą szczególnie narażone są osoby starsze.

Projekt ,,Seniorzy w Akcji” przyczyni się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego oraz zwiększanie zaangażowania seniorów w życie społeczne. Chcemy, aby świetlice wiejskie (lub inne zorganizowane miejsca spotkań) stały się otwarte dla seniorów z gminy Czaplinek. Więcej szczegółów pod numerem tel. 788680887.

Projekt pn. „Seniorzy w Akcji” dofinansowano ze środków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Wysokość dotacji: 81 490,00 zł

Całkowita wartość projektu: 91 490,00 zł

 plakat FLW AKTYWNI 2023