Monthly Archives: Październik 2013

Szkolenie lokalnych liderów z obszaru LGD „Lider Wałecki”

Jeżeli są państwo zainteresowani pozyskiwaniem środków finansowych na realizację projektów, służących tworzeniu nowoczesnej i dobrze zorganizowanej społeczności  Stowarzyszenie „Lider Wałecki”  serdecznie zaprasza na szkolenie lokalnych liderów, które odbędzie  się dnia 25.10.2013 r.  w miejscowości Szwecja od godz.15:30 – 21:00 na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szwecji, ul.Szkolna 21.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Chętne osoby prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu e-mailowo (lider@poczta.vel.pl) lub telefonicznie (67-25802-41 wew.38 lub 41) do dnia 22.10.2013 r.

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 4 -LEADER
Działanie : 431 – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 -Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

SPARTAKIADA SPORTOWA

W dniach 01 – 02.10.2013 r. na Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich „Bukowina” w Wałczu odbędzie się spartakiada sportowa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wałcz organizowana przez Stowarzyszenie Lider Wałecki oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Golcach. Ponadto zaproszonymi gośćmi są szkoły z terenu gminy Mirosławiec, Człopa i Tuczno oraz uczniowie z zaprzyjaźnionej gminy Raciechowice. Łącznie w organizowanej imprezie weźmie udział ponad 200 osób. Uczestnicy zostaną zakwaterowani oraz otrzymają pełne wyżywienie i nocleg. Przeprowadzone będą rozgrywki w piłkę nożną i piłkę siatkową z podziałem na kategorie (szkoła podstawowa, gimnazjum). Dodatkowo, w wolnym czasie dzieci wraz z opiekunami będą mogli korzystać z pływalni. Dla uczestników spartakiady zostaną zakupione dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 

Ramowy harmonogram Spartakiady Sportowej

Dzień pierwszy – 01.10.2013

10.00 – przyjazd uczestników

10.15 – 10.30 – zakwaterowanie uczestników

10.30 – 11.00 – uroczyste otwarcie Spartakiady

11.00 – 11.15 – odprawa opiekunów grup (losowanie, szczegółowe informacje)

11.15 – 13.00 – Zawody sportowe – piłka siatkowa (szkoły podstawowe), piłka nożna (gimnazjum)

13.00 – 14.20 – Obiad

14.20 – 18.00 – zawody sportowe – piłka siatkowa cd. (szkoły podstawowe), piłka nożna (gimnazjum)

18.00 – 19.00 – kolacja

19.00 – 21.00 – zawody sportowe – piłka siatkowa cd. (szkoły podstawowe), piłka nożna (gimnazjum) – w razie opóźnienia

 

Dzień drugi – 02.10.2013

8.00 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 14.00 – zawody sportowe – piłka nożna (szkoły podstawowe), piłka siatkowa (gimnazjum)

14.00 – 15.00 – obiad

15.00 – 16.00 – zakończenie, wręczenie nagród, podsumowanie

16.00 – wyjazd uczestników do domów

Realizacja spartakiady sportowej jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach realizacji zadania „Wieś fajna jest”. Należy jednak podkreślić, że organizacja spartakiady sportowej nie odbyłaby się gdyby nie wsparcie Gminy Wałcz, dzięki której wkład własny przyczynił się do osiągnięcia zaplanowanych celów.