Monthly Archives: Październik 2011

III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi 30 września 2011 Kołatnik

III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi ,, Z tradycją w nowoczesność” odbył się 30 września w Ośrodku Jeździeckim ,,Kołacz” w Kołatniku w gminie Wałcz. Organizatorem była Gmina Wałcz i Stowarzyszenie „Lider Wałecki”. Kongres adresowany był do przedstawicieli gmin, powiatów, organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz do liderów i działaczy środowisk wiejskich. Celem kongresu było pokazanie nowego oblicza i specyfiki współczesnej wsi z rejonu Wałcza, która współgrając  ze zmieniającą się rzeczywistością, nie odwraca się od tradycji. Podczas dziewięciu godzin godzin kongresu odbyło się 5 wykładów i 3 warsztaty, w których wystąpili zaproszeni prelegenci, praktycy w dziedzinie odnowy wsi z całej Polski w tym: dr B. Matławski, dr W. Idziak, dr R. Kamiński, Urszula Pużanowska, Irena Krukowska-Szopa. Zaprezentowano działania zaprzyjaźnionej organizacji Zukunf Unteres Odertal z  Niemiec i Mas Opavsko z Czech. Przez cały czas trwały prezentacje gmin, Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, szkół, warsztaty plecenia ze słomy, siana, garncarskie, malowania na porcelanie i robienia kwiatów z bibuły. Prezentowano projekty, inicjatywy, pomysły i działania organizacji, sołtysów i aktywnych mieszkańców. Zaprezentowano najnowsze tendencje w ruchu odnowy wsi w Europie i w Polsce. Był też przegląd inicjatyw z zakresu odnowy wsi w województwie zachodniopomorskim i możliwość zapoznania się z programami wspierającymi te inicjatywy. Jednym z celów kongresu była także integracja środowisk zaangażowanych w odnowę wsi, szukanie pomysłów na lepszą przyszłość oraz planowanie przyszłych działań.

W kongresie udział wzięli między innymi: Marszałek Andrzej Jakubowski, Jan Krawczuk, Władysław Husejko, Zygmunt Meyer, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Jarosław Rzepa, dyrektor Wydziału PROW- Łukasz Myśliwiec, prof. Jerzy Olszewski, poseł Paweł Suski, z-ca dyrektora ARiMR Beata Brejwo-Kuźmicz, Starosta Wałecki Bogdan  Wankiewicz, Wójt gminy Wałcz- Piotr Świderski, prezes Stowarzyszenia Lider Wałecki-Janusz Bartczak oraz wielu samorządowców z z całego województwa zachodniopomorskiego. Moderatorem był dyrektor wydział PROW Łukasz Myśliwiec. Wykłady i warsztaty prowadzili znani eksperci w dziedzinie rozwoju i odnowy wsi polskiej: Podczas kongresu podpisano umowę na wyjazd do Szwecji czterdziestoosobowej delegacji Zachodniopomorskiej Sieci
Leadera. Pokazano najciekawsze działania na rzecz upowszechniania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Organizatorzy pokazali swoje sposoby na aktywizację i integrację mieszkańców wsi, ich zaangażowanie w realizację działań przynoszących korzyść społecznościom wiejskim sposoby wykorzystania zabytków w promowaniu wsi na przykładzie wsi wałeckiej. Na kongresie został pokazany dorobek  i potencjał kilkunastu Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu wałeckiego. Uczestnicy kongresu mieli możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów na odnowę wsi, aktywizację i integrację wsi zachodniopomorskiej. Organizatorzy mają nadzieję, że III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi wzbogaci wszystkich uczestników w pomysły na kolejne działania na obszarach wiejskich, co przejawi się w większej aktywności lokalnych liderów.

 

Zdjęcia III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi