Monthly Archives: Kwiecień 2023

Projekt pn. „Pomysłowo, kreatywnie i sportowo w Gminie Czaplinek”

Stowarzyszenie Lider Wałecki otrzymało dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ofert przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, edycja 2023. Projekt pn. „Pomysłowo, kreatywnie i sportowo w Gminie Czaplinek” realizowany będzie w okresie od 01.06.2023r. do 31.12.2023r. na terenie gminy Czaplinek. Zakładamy że zajęcia prowadzone będą w 8 grupach na terenie gminy. Chętnych już teraz zapraszamy do kontaktu! W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 100 dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek. Projekt zakłada realizację m.in. takich działań jak: warsztaty podróżniczo-etnograficzne oraz wszelkiego rodzaju zajęcia edukacyjne, rękodzielnicze, plastyczne, ekologiczne połączone z recyklingiem. Realizowane będą również zajęcia dietetyczne, warsztaty sportowe, ze wzmocnienia kondycji psychicznej oraz warsztaty kulinarne. Chcemy, aby świetlice wiejskie (lub inne miejsca spotkań) stały się otwarte dla najmłodszych mieszkańców. Więcej szczegółów pod numerem tel. 788680887.

 

Projekt pn. „Pomysłowo, kreatywnie i sportowo w Gminie Czaplinek” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023.

Wysokość dotacji: 87 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 92 040,00 zł

SLWNOWEFIO 2023

Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła”

Fundacja Lider Wałecki otrzymała dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ofert przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, edycja 2023. Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła” realizowany będzie w okresie od 01.06.2023r. do 31.12.2023r. w trzech Niepublicznych Szkołach Podstawowych z Oddziałami Przedszkolnymi dla których Fundacja jest organem prowadzącym. Zajęcia prowadzone będą w miejscowościach Dębołęka, Szwecja oraz Witankowo. W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 90 dzieci i młodzieży uczęszczających do tych szkół. Projekt zakłada realizację m.in. takich działań jak: warsztaty z robotyki, warsztaty z kodowania, warsztaty psychologiczno – pedagogiczne, terapeutyczno – rozwojowe oraz liczne konsultacje pedagogiczne. Ponadto będą realizowane również warsztaty ekologiczne z udziałem zaproszonych gości: pszczelarza oraz leśnika. W manualnej części projektu realizowane będą dla dzieci i młodzieży zajęcia pod kątem rękodzielniczo – plastycznym podczas których uczestnicy projektu rozwijać będą swoją kreatywność a zajęcia będą doskonałą odskocznią od codziennej nauki. W końcowej części realizacji projektu odbędą się warsztaty rękodzielnicze z uwzględnieniem tematyki bożonarodzeniowej. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy naszych uczniów do udziału w projekcie. Więcej szczegółów pod numerem tel. 504162169.

 

Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023.

Wysokość dotacji: 87 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 91 200,00 zł

 

FLW

 

NOWEFIO 2023