Monthly Archives: Sierpień 2011

II edycja konkursu o certyfikat Zachodniopomorska Wieś Turystyczna

Rozpoczyna się II edycję konkursu o certyfikat: „Zachodniopomorska Wieś Turystyczna” organizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezesa Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 września 2011 roku.

Zgłaszanie kandydatur odbywa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Formularz zgłoszenia do Konkursu powinien być złożony w wersji papierowej oraz drogą mailową na adres info@zrot.pl. Uprawnionym do zgłoszenia do Konkursu jest Sołtys, po zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego przez Radę Sołecką.

Dodatkowych informacji udziela pan Wojciech Hawryszuk 91/4334126, info@zrot.pl

Formularz_zgłoszeniowy_2011

DOFINANSOWANIE DLA FIRM

Masz „Pomysł na firmę” weź udział w konkursie

Trwa IV edycja konkursu dla przedsiębiorczych „Pomysł na firmę” organizowanego przez Gazetę Wyborczą i Raiffeisen Bank Polska SA. W tym roku dla ludzi odważnych potrafiących przekuć dobry pomysł w biznesplan czeka 300 tys. zł. Najlepsze pomysły w 2011 roku otrzymają dotacje dla firm w postaci nagrody pieniężnej: jedna główna w wysokości 100.000 zł netto oraz cztery wyróżnienia – w wysokości 50.000 zł netto.

 

Konkurs trwa do 15 września 2011 r.

W poprzednich edycjach konkursu organizatorzy rozdali ponad 700 tys. zł. Pomogli założyć m.in.: teatr lalek, przedszkole, zakład biomasy, firmę produkującą kolektory słoneczne czy… hodowlę ślimaków.

Aby otrzymać dotację pomysł musi być dokładnie przemyślany, z analizą finansową na kilka lat. Planowany biznes, w zamyśle organizatorów ma stać się stałym źródłem utrzymania. Niezbędna jest również analiza konkurencji, przyszłych dochodów i kosztów, alternatywnych scenariuszy rozwoju sytuacji rynkowej. Dotyczy to jednoosobowych firm, jak i wielkich korporacji, planujących kolejne inwestycje. Organizatorzy konkursu zachęcają do stawiania sobie ambitnych celów, ale zaznaczają iż potrzebne jest myślenie o ryzyku i ostrożność w wydawaniu pieniędzy i planowaniu.

 

W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełni jednocześnie poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. będzie zatrudniała nie więcej niż 9 osób,
 3. w dniach 28.06 – 15.09.2011 r. wyśle opis swojego pomysłu na firmę
 4. wyśle biznesplan w wersji elektronicznej na adres: pomyslnafirme@raiffeisen.pl;
 5. otrzymaną nagrodę przeznaczy na działalność gospodarczą opisaną w biznesplanie przesłanym na konkurs.

 

Biznesplany będą oceniane pod względem

 • oryginalności (tj. niepowtarzalności pomysłu),
 • pomysłowości (tj. stopień kreatywności pomysłu),
 • innowacyjności (na ile pomysł na firmę jest pionierski, wykorzystujący nowe technologie, techniki itp.)
 • przedsiębiorczości autora (tj. determinacja w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów, umiejętność pokonywania trudności, silne ukierunkowanie na sukces).

 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie http://DofinansowanieDlaFirm.pl

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

W dniach 10 do 30 czerwca , w biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki” odbył się drugi  już w tym roku nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W tym czasie zostało złożonych 15 wniosków ( 10 na „Małe projekty”, 1 wniosek na „Mikroprzedsiębiorstwa” i 4 na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

14 lipca rada dokonała oceny złożonych wniosków, ustaliła ich zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju oraz utworzyła listę rankingową.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie oraz  kwoty pomocy:

Mikro:

 • Zdzisław Kugiel – 83 700,00

Różnicowanie :

 • Mazurkiewicz Artur – 46 500,00
 • Dzida Adam – 23 000,00

Małe projekty:

 • Miasto i Gmina Mirosławiec – 16 732,41
 • Ośrodek Kultury w Mirosławcu – 15 927,13
 • Ośrodek Kultury w Mirosławcu 19 327,52
 • Parafia Rzymsko- katolicka pw. Św. Anny w Strącznie – 22 392,00
 • Fundacja „Lider Wałecki” – 10 458,01
 • SOLBAN Sławomir Olejarczyk – 14 770,00
 • Gmina Tuczno – 25 000,00
 • Stowarzyszenie MISIETUPODOBA – 18 886,12
 • Marek Gajzler – 25 000,00
 • Kwiaty-Art.Przemysłowo-Spożywcze Grażyna Kugiel – 21 829,50

Osoby zainteresowane składaniem wniosków do kolejnych naborów zapraszamy na naszą stronę lub do biura Stowarzyszenia „Lider Wałecki” :

ul. Dąbrowskiego 6

II piętro, 78-600 Wałcz
tel. 067 258 02 41 (wew 38 )
e-mail: lider@poczta.vel.pl