Monthly Archives: Maj 2011

NABORY WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 09.06.2011 r. do 30.06.2011 r. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz dostępne formularze znajdują się w zakładce

Ogłoszenia o naborach

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Małe projekty

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informacje dotyczące naborów udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”. Pytania można kierować również na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie:(067) 258 02 41 wew. 41 lub 38.

osoby do kontaktu:

Tomasz Albrecht  (067) 258 02 41 wew. 41

Beata Mędrek        (067) 258 02 41 wew.  38

Piknik nad Odrą 7-8 maj 2011

W dniach  7 i 8 maja 2011 r. na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbył się „Piknik nad Odrą” podczas którego, po raz kolejny Stowarzyszenie „Lider Wałecki” wzięło aktywny udział. Tym razem reprezetowały Nas panie z Koła Gospodyń w Rudkach, ze swoimi specjałami kuchennymi. Nie zabrakło więc pierogów, bigosu, karkówki i pysznych ciast. Stoisko nasze cieszyło się dużą odwiedzalnością wśród uczestników imprezy.

Targi Agrotravel

W dniach 15-17.04.2011 r. odbyły się w Kielcach III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGRORTAVEL. Na targach swoją ofertę wypoczynku na wsi zaprezentowało 141 wystawców, w tym 16 polskich regionów, kilkadziesiąt LGD ( a wśród nich Nasze Stowarzyszenie), Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, właściciele gospodarstw agroturystycznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.wystawcy, a także wystawcy z Węgier, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Litwy, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy.

Wraz z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich ze Szwecji zachęcałyśmy zwiedzających do skosztowania „Przysmaku Szwedzkiego” tj. smalcu gęsi z boczkiem, oraz „Kiszki Szwedzkiej” – dwóch produktów, które mamy nadzieję zarejestrować niedługo i uzyskać wpis na listę Produktów Tradycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

Czytaj dalej »