Monthly Archives: Styczeń 2013

„Dziś w cenie doświadczenie – aktywny senior” – podsumowanie 2012 roku

„Dziś w cenie doświadczenie – aktywny senior” to jeden z pierwszych projektów skierowany do osób powyżej 60 roku życia na terenie gminy wiejskiej Wałcz. Zainteresowanie projektem wśród mieszkańców było duże, gdyż założyliśmy, że udział weźmie 100 mieszkańców z terenu gminy, a już dzisiaj mamy blisko 170 uczestników. Poprzez realizację projektu wzrosła ilość zajęć skierowanych do tych osób o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, integracyjnym oraz aktywizującym.


Podjęte działania zaangażowały i zintegrowały mieszkańców gminy Wałcz, za pomocą licznych spotkań na świetlicach wiejskich oraz w szkołach zostały stworzone dogodne warunki dzięki którym seniorzy mogli rozwijać swoje umiejętności. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz – i międzypokoleniową objawiała się podczas, wspólnego gotowania, wspólnie spędzanego czasu przy grach lub oglądaniu filmów oraz w szkolnych pracowniach komputerowych, na których odbywały się zajęcia informatyczne oraz z języka angielskiego działania te doprowadziły do znacznej aktywizacji osób powyżej 60. Pozytywna reakcja ze strony mieszkańców podczas kampanii promującej projekt przerosła nasze oczekiwania. Działania edukacyjne na rzecz tych osób doprowadziły w znacznym stopniu do pobudzenia tego środowiska. Dużą popularność zyskała nauka tańca towarzyskiego, dzięki czemu mieszkańcy stali się bardziej otwarci na swoich sąsiadów, co doprowadziło do częstszych spotkań także w dniach, gdy nie odbywały się zajęcia.

Na początek współpracy, w dniach 28-30 listopada 2012 roku zorganizowaliśmy 3-dniową wycieczkę integracyjną do Trójmiasta dla 100 uczestników projektu wraz z pełnym wyżywieniem oraz zwiedzaniem obiektów turystycznych i muzeów. Taki wyjazd to dla niektórych osób w tym wieku pierwszy od dłuższego czasu. Uczestnicy spędzili kilka dni poza domem, co wpłynęło na poznanie nowych miejsc oraz nowych znajomych.

Kolejnym etapem projektu była organizacja systematycznych zajęć sportowych m.in. zajęć ruchowych (piesze wycieczki, spacery po lesie). Jednym z zadań było przeprowadzono 56 godzin zajęć z kursu tańca towarzyskiego w 14 miejscowościach, w celu nawiązania więzi towarzyskich oraz zwiększenia integracji wśród osób starszych. W 2012 roku przeprowadzono, w trybie ciągłym 160 godzin warsztatów z języka angielskiego w 10 miejscowościach gminy wiejskiej Wałcz ukierunkowanych na poznawaniu podstawowych słów. Dzięki czemu w osobach powyżej 60 roku życia obudziła się chęć poznawania innego języka niż jest nim język ojczysty. Przeprowadzono także 80 godzin warsztatów pt. „Senior w sieci, czyli po co seniorowi Internet” związanych z podstawową obsługą komputera jak również elektroniczną obsługą bankową. Z uwagi na to, że ludzie w starszym wieku mają z tym wielki problem, już dzisiaj widoczne są efekty związane z obyciem się z nowymi technologiami. Zorganizowano również 28 godzin warsztatów związanych z bezpieczeństwem osób starszych, czyli jak radzić sobie z wyłudzeniem pieniędzy sposobem „na wnuka” i wieloma innymi. Spotkanie to było prowadzone przez funkcjonariusza straży gminnej. Seniorzy zapoznani zostali z podstawami samoobrony. Dowiedzieli się jak wykonać szybką analizę psychiki złodzieja, jak ocenić sytuację zagrożenia, jak wykorzystać własny potencjał, umiejętności i charakter a w końcu, jak się bronić by zminimalizować zagrożenie.


Popołudniami osoby powyżej 60 roku życia spotykają się w celu wspólnego gotowania, dzięki którym ludzie otwierają się na siebie, rozmawiają ze sobą oraz nawiązują więź towarzyską. W uczestnikach projektu obudziło się zainteresowanie kulinarnymi nowościami, co wykorzystują w codziennym życiu. W ramach projektu zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego po to aby, ułatwić uczestnikom projektu realizację tego zadania. Dodatkowo zakupiono podstawowe artykuły spożywcze służące w przygotowywaniu potraw podczas organizowanych spotkań. Seniorzy wspólne na świetlicach bądź w szkołach oglądali zaproponowane przez siebie filmy. W celu podniesienia zainteresowania lokalnej społeczności dostępem do kultury zorganizowaliśmy jeden wyjazd do kina Helios w Pile dla osób powyżej 60 roku życia. Systematyczne zajęcia odbywające się na świetlicach wiejskich oraz wyjazdy odciągają uczestników od życia codziennego.

W czasie Bożonarodzeniowym seniorzy z gminy Wałcz zorganizowali wspólną Wigilię z uwzględnieniem tradycyjnej kuchni polskiej. W tym celu przygotowali wspólnie stoły, potrawy, choinki a także zajęli się dekoracją świąteczną świetlic. W niektórych miejscowościach w trakcie „ostrej” zimy seniorzy organizowali kulig połączony z ogniskiem.

Wszystkie powyższe działania zamykają 2012 rok z miłymi wspomnieniami i wrażeniami wśród tych osób. W 2013 roku planujemy podobne działania dla uczestników, w celu zorganizowania ich wolnego czasu. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Całkowita wartość projektu to 225 400 zł realizowana w partnerstwie z gminą wiejską Wałcz, która przekazała środki pieniężne na wkład własny projektu.

„Wieś nie straszna”

Uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy wiejskiej Wałcz na Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu uczestniczyli kolejny już raz w spartakiadzie sportowej. Podczas organizowanej imprezy udział wzięło łącznie ponad 200 dzieci. Drużyny z poszczególnych szkół rywalizowali między sobą w turniejach halowej piłki nożnej i siatkówki oraz grach i zabawach ruchowych. Do dyspozycji młodzieży były nie tylko dwie sale gimnastyczne ale również basen. Uczniowie byli zakwaterowani, otrzymali pełne wyżywienie i nocleg w ośrodku. Innym rodzajem rozrywek zorganizowanych dla młodzieży była wieczorna dyskoteka połączona z występami karaoke.


W piłce nożnej szkół podstawowych w kategorii dziewcząt najlepsze okazały się uczennice ze Strączna przed uczennicami z Różewa, zaś w kategorii chłopców zespół z Karsiboru przed Różewem. Wśród gimnazjalistów w tej dyscyplinie zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców najlepsi okazali się uczniowie z Chwiramu przed drużyną z Lubna. Identyczna sytuacja okazała się podczas rywalizacji szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej. W torze przeszkód w kategorii szkół podstawowych najsprawniejsza okazała się reprezentacja Karsiboru a w kategorii gimnazjalistów Chwiram.


Spartakiadę sportową, która była zwieńczeniem projektu zrealizowano dzięki środkom z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Wieś nie straszna”. Przez cały 2012 rok odbywały się wycieczki, półkolonie, kolonie oraz systematyczne dodatkowe zajęcia w szkołach dla uczniów gminy Wałcz. Całkowita wartość projektu to 200 tys. zł. Projekt realizowany był w partnerstwie z gminą wiejską Wałcz, która przekazała środki finansowe na wkład własny projektu.