Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła”

Fundacja Lider Wałecki otrzymała dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ofert przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, edycja 2023. Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła” realizowany będzie w okresie od 01.06.2023r. do 31.12.2023r. w trzech Niepublicznych Szkołach Podstawowych z Oddziałami Przedszkolnymi dla których Fundacja jest organem prowadzącym. Zajęcia prowadzone będą w miejscowościach Dębołęka, Szwecja oraz Witankowo. W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 90 dzieci i młodzieży uczęszczających do tych szkół. Projekt zakłada realizację m.in. takich działań jak: warsztaty z robotyki, warsztaty z kodowania, warsztaty psychologiczno – pedagogiczne, terapeutyczno – rozwojowe oraz liczne konsultacje pedagogiczne. Ponadto będą realizowane również warsztaty ekologiczne z udziałem zaproszonych gości: pszczelarza oraz leśnika. W manualnej części projektu realizowane będą dla dzieci i młodzieży zajęcia pod kątem rękodzielniczo – plastycznym podczas których uczestnicy projektu rozwijać będą swoją kreatywność a zajęcia będą doskonałą odskocznią od codziennej nauki. W końcowej części realizacji projektu odbędą się warsztaty rękodzielnicze z uwzględnieniem tematyki bożonarodzeniowej. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy naszych uczniów do udziału w projekcie. Więcej szczegółów pod numerem tel. 504162169.

 

Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023.

Wysokość dotacji: 87 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 91 200,00 zł

 

FLW

 

NOWEFIO 2023