Monthly Archives: Sierpień 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRZYGOTOWANIE PLAKATÓW I BANERA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KSOW

ksow logo

 

Wałcz, dnia 19.08.2019 r.

Stowarzyszenie Lider Wałecki

Ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

NIP 765 166 90 21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki będzie realizować projekt pn. „Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych” na terenie gminy Tuczno w okresie od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie projektu plakatu w ilości oraz projekt i przygotowanie baneru tematyce projektu  pn: „ Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych”

 

Liczba wymaganych plakatów  – 50szt

Liczba wymaganych banerów  – 1 szt

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena – stawka za zł/szt  (wartość brutto). W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się projekt odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz, do dnia 28.08.2019 r.

 

Poniżej wzór formularza ofertowego

 

formularz ofertowy plakaty i baner