Monthly Archives: Lipiec 2014

Festiwal Potraw Tradycyjnych – 9.08.2014 Strączno

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszego  LGD na kolejną już edycję Festiwalu Potraw Tradycyjnych, który odbędzie się 09.08.2014 w Strącznie na boisku sportowym w godz. od 16:00-20:00

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie do dnia 31.07.2014 r. na numer tel.0672580241 wew.38 faksem lub na maila: lider@poczta.vel.pl oraz dostarczyć formularz zgłoszeniowy.

Festiwal jest organizowany w ramach umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013.

formularz-zgłoszeniowy

festiwal-straczno3