Monthly Archives: Wrzesień 2011

III ZACHODNIOPOMORSKI KONGRES ODNOWY WSI

KONGRES ODNOWY WSI

III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi odbędzie się w tym roku 30 września w Ośrodku Jeździeckim ,,Kołacz” w Kołatniku w gminie Wałcz. Organizatorami są: Gmina Wałcz i Stowarzyszenie „Lider Wałecki” działające na terenie gmin: Mirosławiec, Tuczno, Człopa i Wałcz. Kongres adresowany jest do przedstawicieli gmin, powiatów, organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz do liderów i działaczy środowisk wiejskich. Celem głównym kongresu jest pokazanie nowego oblicza i specyfiki współczesnej wsi z rejonu Wałcza, która współgra ze zmieniającą się rzeczywistością, ale też nie odwraca się od tradycji.  Stowarzyszenie Lider Wałecki i gmina Wałcz od lat wspiera działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, upowszechniania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich przyniosły wymierny efekt w postaci pobudzenia do działania wsi wałeckiej. Uczestnicy  kongresu będą mieli możliwość poznania pomysłów na lepszą wieś organizacji zachodniopomorskich, małopolskich, łódzkich i wielkopolskich,   a także zaprzyjaźnionych organizacji z Niemiec i Czech. Organizatorzy pokażą swoje, sprawdzone już sposoby na aktywizację i integrację mieszkańców wsi, które zmieniają stereotypy w zaangażowanie się w realizację działań przynoszących korzyść społecznościom wiejskim oraz wykorzystanie zabytków w promowaniu wsi na przykładzie wybranej wsi wałeckiej. Na kongresie zostanie pokazany dorobek  i potencjał kilkunastu Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu wałeckiego. Wykłady będą prowadzili znani eksperci w dziedzinie rozwoju i odnowy wsi polskiej. Przewidywanymi rezultatami kongresu będzie wymiana wśród uczestników doświadczeń i pomysłów na odnowę wsi, aktywizację i integrację wsi zachodniopomorskiej. Organizatorzy mają nadzieję, że III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi wzbogaci wszystkich uczestników w pomysły na kolejne działania na obszarach wiejskich, co przejawi się w większej aktywności lokalnych liderów. Formularz zgłoszeniowy oraz program imprezy znajduje się na stronie Stowarzyszenia „Lider Wałecki”: www.liderwalecki.vel.pl i stronie Gminy Wałcz: www.walcz.ug.gov.pl

Zapraszamy na spotkanie z Robertem Kraszczukiem autorem książki „Ziemia Zapomniana”

Bractwo Rycerzy Bezimiennych i Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej

ma zaszczyt zaprosić na spotkanie z Robertem Kraszczukiem autorem książki „Ziemia Zapomniana”- Przewodnik po Ziemi Wałeckiej i okolicach na podstawie znalezisk od neolitu po średniowiecze.

W dniu 21 września 2011r. w Wałeckim Centrum Kultury o godzinie 17:00.

 

Książka Roberta Kraszczuka zrobiła na mnie wrażenie, powiem nawet, że wywołała rumieniec zawstydzenia, którym sprawiedliwie obdzielam kolegów archeologów.    Nikt do tej pory nie pokusił się o tak gruntowne podsumowanie wiedzy o pradziejach i średniowieczu powiatu wałeckiego. Należy sobie przy tym uzmysłowić, że mamy do czynienia z Amatorem archeologii! Piszę słowo „amator” z dużej litery, by oddać szacunek pracy, godnej profesjonalisty. prof. dr hab. Andrzej Kokowski

W książce znajdziemy wiadomości o dawnych grodach, osadach, kręgach kamiennych, kurhanach, o miejscach zwykłych i niezwykłych, o skarbach i znaleziskach od neolitu aż po średniowiecze.

Ziemia Wałecka to region barwny, posiadający wiele skarbów dla tych, którzy zechcą po niej stąpać w poszukiwaniu historii. Rozpościera się wśród lasów i borów, jezior i stawów, pól i falistych równin, w różnorakim tonie pagórków, dolin, kotlin i jarów przecinanych przez plątaninę potoków, rzeczek i strumyków. Wszystko to tworzy przepiękny i urozmaicony krajobraz tego regionu.

Przewodnik jest zarazem doskonałym zaproszeniem do kajakowych spływów, pieszych  i rowerowych wycieczek śladami grodzisk i dawnych dziejów Ziemi Wałeckiej.

Robert Kraszczuk