III ZACHODNIOPOMORSKI KONGRES ODNOWY WSI

KONGRES ODNOWY WSI

III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi odbędzie się w tym roku 30 września w Ośrodku Jeździeckim ,,Kołacz” w Kołatniku w gminie Wałcz. Organizatorami są: Gmina Wałcz i Stowarzyszenie „Lider Wałecki” działające na terenie gmin: Mirosławiec, Tuczno, Człopa i Wałcz. Kongres adresowany jest do przedstawicieli gmin, powiatów, organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz do liderów i działaczy środowisk wiejskich. Celem głównym kongresu jest pokazanie nowego oblicza i specyfiki współczesnej wsi z rejonu Wałcza, która współgra ze zmieniającą się rzeczywistością, ale też nie odwraca się od tradycji.  Stowarzyszenie Lider Wałecki i gmina Wałcz od lat wspiera działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, upowszechniania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich przyniosły wymierny efekt w postaci pobudzenia do działania wsi wałeckiej. Uczestnicy  kongresu będą mieli możliwość poznania pomysłów na lepszą wieś organizacji zachodniopomorskich, małopolskich, łódzkich i wielkopolskich,   a także zaprzyjaźnionych organizacji z Niemiec i Czech. Organizatorzy pokażą swoje, sprawdzone już sposoby na aktywizację i integrację mieszkańców wsi, które zmieniają stereotypy w zaangażowanie się w realizację działań przynoszących korzyść społecznościom wiejskim oraz wykorzystanie zabytków w promowaniu wsi na przykładzie wybranej wsi wałeckiej. Na kongresie zostanie pokazany dorobek  i potencjał kilkunastu Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu wałeckiego. Wykłady będą prowadzili znani eksperci w dziedzinie rozwoju i odnowy wsi polskiej. Przewidywanymi rezultatami kongresu będzie wymiana wśród uczestników doświadczeń i pomysłów na odnowę wsi, aktywizację i integrację wsi zachodniopomorskiej. Organizatorzy mają nadzieję, że III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi wzbogaci wszystkich uczestników w pomysły na kolejne działania na obszarach wiejskich, co przejawi się w większej aktywności lokalnych liderów. Formularz zgłoszeniowy oraz program imprezy znajduje się na stronie Stowarzyszenia „Lider Wałecki”: www.liderwalecki.vel.pl i stronie Gminy Wałcz: www.walcz.ug.gov.pl