Monthly Archives: Marzec 2014

Wyróżniony „Lider”

W dniu 28 marca 2014 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się Uroczystość z okazji wręczania nagród honorowych „Laur Powiatu Wałeckiego” 2014.

W tym roku Kapituła przyznała nagrody w kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczna, działalność sportowa i działalność kulturalna.

Miło nam poinformować , że w kategorii „KULTURA I NAUKA”, Stowarzyszenie „Lider Wałecki” otrzymało wyróżnienie.

Gratulacje dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu, które w tej kategorii zdobyło Laur, oraz dla drugiego wyróżnionego – Muzeum Ziemi Wałeckiej.laur15

Konferencja pt. „Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi”

Dnia 21 marca 2014 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się zorganizowana min. przez Nasze Stowarzyszenie konferencja pt. „Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi” w ramach cyklu spotkań pn. „Oczami liderów sołeckich”. Konferencja skierowana była do sołtysów, członków rad sołeckich oraz aktywnych mieszkańców sołectw.

Podczas konferencji omawiano takie tematy jak:

- Rola sołtysa w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich,

- Praktyczne aspekty współdziałania i współpracy społeczności lokalnych,

- Edukacja szansą na skuteczną odnowę wsi”,

- Promocja i praktyka działań samorządowych w sołectwach na przykładzie gminy Wałcz,

- Efektywne formy aktywizacji wspólnot lokalnych na terenie obszarów wiejskich”

- Założenia programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Współorganizator – Fundacja „Rzeczypospolita Polska Nasza”  zaprezentowała  „Portal oPolsce”cyfrowe know-how  lokalnych społeczności, który jest w trakcie tworzenia, a w  pełni funkcjonalności, będzie podstawowym źródłem wiedzy  o  gminie, sołectwie, lokalnych imprezach kulturalnych, firmach, stowarzyszeniach.

 

konf5m

Konferencja pn. „Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Lider Wałecki” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi” odbędzie się w piątek, 21 marca 2014 r . w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.

Celem konferencji jest pobudzenie lokalnych liderów do innowacyjnych działań poprzez uczestnictwo mieszkańców w życiu sołectwa, partycypację obywatelską, współdziałanie na wsi – aktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich, wymiana doświadczeń, przekazywanie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii promujących aktywność, promocja działań wzmacniających więzi lokalne.

Podczas konferencji omówionych zostanie wiele zagadnień ważnych dla funkcjonowania wsi, w tym rola sołtysów w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich, aspekty współdziałania i współpracy społeczności lokalnych. Ponadto poruszony zostanie temat komunikacji na obszarach wiejskich oraz między samymi sołtysami poprzez wykorzystanie cyfrowych platform zdobywania i rozpowszechniania informacji.

Uczestnictwo w konferencji będzie okazją do wymiany doświadczeń zdobytych w trudnej niekiedy pracy nad aktywizacją mieszkańców jak również do inspirowania się osiągnięciami innych miejscowości.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

image0017

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wałcz, dnia 06.03.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Fundacja Lider Wałecki z siedzibą w Wałczu (78-600), ul. Dąbrowskiego 6 uprzejmie informuje o wyborze oferty na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Radosne przedszkolaki – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej:

Na prowadzeniezajęć:
-w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dębołęce – została wybrana oferta Pani Izabelli Wierzbickiej

- w punkcie przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Witankowie – została wybrana oferta Pani Kamili Medryk

- w punkcie przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Szwecji- została wybranaoferta Pani Lidii Markowskiej

Wybrane oferty spełniły wszystkie wymagane kryteria.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Wałcz, dnia 03.03.2014r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Fundacja Lider Wałecki z siedzibą w Wałczu (78-600), ul. Dąbrowskiego 6 uprzejmie informuje o wyborze oferty na „Dożywianie dzieci w punktach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dębołęce, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Szwecji i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Witankowie” w ramach projektu Radosne przedszkolaki – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej:

Wybrana oferta: Spółdzielnia Socjalna „PASJA” z siedzibą w Szwecji (78-611) ul. Główna 38