Zawiadomienie o wyborze oferty

Wałcz, dnia 06.03.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Fundacja Lider Wałecki z siedzibą w Wałczu (78-600), ul. Dąbrowskiego 6 uprzejmie informuje o wyborze oferty na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Radosne przedszkolaki – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej:

Na prowadzeniezajęć:
-w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dębołęce – została wybrana oferta Pani Izabelli Wierzbickiej

- w punkcie przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Witankowie – została wybrana oferta Pani Kamili Medryk

- w punkcie przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Szwecji- została wybranaoferta Pani Lidii Markowskiej

Wybrane oferty spełniły wszystkie wymagane kryteria.