Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Wałcz, dnia 03.03.2014r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Fundacja Lider Wałecki z siedzibą w Wałczu (78-600), ul. Dąbrowskiego 6 uprzejmie informuje o wyborze oferty na „Dożywianie dzieci w punktach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dębołęce, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Szwecji i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Witankowie” w ramach projektu Radosne przedszkolaki – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej:

Wybrana oferta: Spółdzielnia Socjalna „PASJA” z siedzibą w Szwecji (78-611) ul. Główna 38