Monthly Archives: Maj 2013

„Dziś w cenie doświadczenie – aktywny senior”

W sobotę 18 maja uczestnicy projektu „Dziś w cenie doświadczenie – aktywny senior” finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, brali udział w przygotowanej dla nich biesiadzie, która odbyła się na Ośrodku Jeździeckim „Kołacz” w Kołatniku.

Spośród 14 miejscowości z gminy Wałcz w  spotkaniu uczestniczyło ponad 100 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia. Otwarcia dokonał Prezes Fundacji Lider Wałecki pan Janusz Barczak, witając wszystkich zebranych gości i przedstawiając w sposób szczególny znaczenie tej właśnie grupy społecznej w naszej gminie. Po raz pierwszy w gminie Wałcz zorganizowano imprezę skierowaną przede wszystkim do tych właśnie osób. Dla nich samych spotkanie to miało charakter integracyjny z pozostałymi mieszkańcami gminy a przede wszystkim miało na celu zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz odciągnięcie od codziennych czynności.

Do tej pory uczestnicy projektu spotykali się w swoim lokalnym środowisku, uczestnicząc w zajęciach na świetlicach wiejskich i szkołach. Z dnia na dzień coraz bliższa stawała się im informatyka oraz język angielski. Pokonywali wiele kilometrów z kijkami Nordic Walking a także udoskonalali swoje zdolności taneczne. Po dość długiej „edukacji” jak dla każdego pilnego uczenia przyszedł czas na relaks. Tak więc zorganizowana biesiada była długo wyczekiwana przez naszych seniorów.

W ciepłe, sobotnie popołudnie podczas gdy większość mieszkańców wiosek gminy Wałcz spędza czas na swoich działkach i ogrodach porządkując i odpoczywając na łonie natury. Liczna grupa mieszkańców w wieku 60+ mile spędzała swój cenny czas śpiewając i tańcząc na sali weselnej w Kołatniku. I choć z pozoru skierowanie projektu do osób starszych budzi w wyobraźni „starszych staruszków”, w ten dzień nie jedna „młoda krew” mogłaby pozazdrościć sił, wigoru oraz sprawności tym osobom. Mało tego aby umilić sobie czas każda miejscowość przygotowała swoją specjalność kulinarną, którą dzielili się z pozostałymi osobami. Osoby te włożyły w to bardzo wiele serca dzięki czemu stoły przy, których siedzieli uginały się od jedzenia, co wspomagało jeszcze bardziej dobrą zabawę. Dobrym przerywnikiem między tańcami i przyśpiewkami było zaprezentowanie przez każdą miejscowość swoich zdobytych doświadczeń, wrażeń a także ciekawych sytuacji, które miały miejsce podczas uczestniczenia w poszczególnych zajęciach. O tym ile osiągnęli nasi seniorzy mówili lokalni koordynatorzy.

Biesiadę umilały zespoły ludowe „Czeremcha” i „Chabry”, którzy dzięki swoim występom oraz wspaniałym strojom podkreśliły charakter całej imprezy. Gościem specjalnym byłą także pani Estera Naczk, która poprzez udział w projekcie oraz liczne zajęcia z seniorami w poszczególnych miejscowościach wielokrotnie ćwiczyła znane polskie piosenki oraz układy taneczne. Ich wspólnie osiągnięcia warsztatowe zaprezentowali podczas spotkania. Dodatkiem do zorganizowanego spotkania była przygotowana przez pana Pawła Suskiego, Posła na Sejm RP wystawa fotograficzna poświęcona uczestnikom projektu. Zdjęcia przedstawiały najciekawsze ujęcia podczas zajęć tanecznych. Wiele z nich w sposób szczególny ukazywały piękno osób w wieku powyżej 60 roku życia. Gościem zorganizowanego spotkania był także pan Piotr Świderski – Wójt Gminy Wałcz wraz z żoną, przy czym należy podkreślić, że  organizacja biesiady dla mieszkańców gminy nie odbyłaby się gdyby nie wsparcie Gminy Wałcz, dzięki której wkład własny przyczynił się do osiągnięcia zaplanowanych celów.

Zaproszenie do złożenia oferty- letnie obozy wypoczynkowe

 

Wałcz, dnia 20.05.2013r

Z A P R O S Z E N I E

DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAMAWIAJĄCY :

Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”

reprezentowane przez :

p. Janusza Bartczak oraz p. Katarzynę Pierzchała

z.s. przy ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na :

Organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w dwóch turnusach

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX. Działanie 9.1. Podziałanie 9.1. 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

  1. 1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wybór ośrodka w celu organizacji obozu letniego wypoczynku. Ośrodek musi zapewnić odpowiednie warunki pobytowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Wałcz oraz zapewnić możliwości organizacji czynnego i aktywnego kulturalnie wypoczynku.

Czytaj dalej »

Zaproszenie do składania ofert- letnie obozy


Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej

Narodowa Strategia Spójności. Kapitał Ludzki. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt: Nasza szansa na sukces

Wałcz, dnia 13.05.2013r.

Z A P R O S Z E N I E

DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

ZAMAWIAJĄCY :

 

Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”

 

reprezentowane przez :

 

p. Janusza Bartczak oraz p. Katarzynę Pierzchała

 

z.s. przy ul. Dąbrowskiego 6

 

78-600 Wałcz

 

Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38

 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na :

 

Organizację letnich obozów językowo – rekreacyjnych - baza noclegowa

 

 

1. Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wybór ośrodka w celu organizacji letniego obozu językowo – rekreacyjnego. Ośrodek musi zapewnić odpowiednie warunki pobytowe dla dzieci szkół podstawowych Gminy Wałcz oraz zapewnić możliwości organizacji czynnego i aktywnego kulturalnie wypoczynku.

Ilość uczestników :

a) liczba dzieci – 40

b) opiekunowie – 5

Czytaj dalej »

Zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu „Talenciaki”

Regulamin Konkursu „Talenciaki”

Stowarzyszenia „Lider Wałecki”

§1

Informacje ogólne

1. Przedmiotem konkursu jest krótka prezentacja sceniczna (śpiew, taniec, gimnastyka, gra na

instrumencie, umiejętności manualne itp.).

2. Organizatorem Konkursu „TELENCIAKI” jest Stowarzyszenie „Lider Wałecki” – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Wałczu.

3. Konkurs otwarty jest dla wszystkich mieszkańców (z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 4)

obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia „Lider Wałecki” (gminy: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno)

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: członkowie Komisji konkursowej oraz pracownicy

Stowarzyszenia „Lider Wałecki”.

§2

Cele Konkursu

1. Głównym celem Konkursu „Talenciaki” jest wyłonienie najbardziej utalentowanej osoby lub

grupy osób, która będzie mieć możliwość uczestniczenia w wydarzeniach promocyjnych

Stowarzyszenia.

2. Celem Konkursu jest również promocja i aktywizacja mieszkańców obszaru Stowarzyszenia

„Lider Wałecki”, popularyzowanie wiedzy o Lokalnych Grupach Działania i ich przedsięwzięciach, ich roli w procesie rozwoju kraju i regionu oraz promocja Programu LEADER.

Czytaj dalej »