Monthly Archives: Lipiec 2016

Nabór na pracowników

Fundacja „Lider Wałecki” ogłasza nabór na pracowników:
• Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Mile widziana dodatkowo plastyka/ muzyka/ technika/ oligofrenopedagogika.
• Nauczyciel języka polskiego z biblioteką.
Wymagane dokumenty :
1. List motywacyjny;
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
4. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności;

Dokumenty proszę składać w biurze Fundacji „Lider Wałecki” ul. Dąbrowskiego 6 w Wałczu do 25.07.2016r.

Tel. 0672580241 w38