Konferencja pn. „Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Lider Wałecki” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi” odbędzie się w piątek, 21 marca 2014 r . w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.

Celem konferencji jest pobudzenie lokalnych liderów do innowacyjnych działań poprzez uczestnictwo mieszkańców w życiu sołectwa, partycypację obywatelską, współdziałanie na wsi – aktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich, wymiana doświadczeń, przekazywanie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii promujących aktywność, promocja działań wzmacniających więzi lokalne.

Podczas konferencji omówionych zostanie wiele zagadnień ważnych dla funkcjonowania wsi, w tym rola sołtysów w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich, aspekty współdziałania i współpracy społeczności lokalnych. Ponadto poruszony zostanie temat komunikacji na obszarach wiejskich oraz między samymi sołtysami poprzez wykorzystanie cyfrowych platform zdobywania i rozpowszechniania informacji.

Uczestnictwo w konferencji będzie okazją do wymiany doświadczeń zdobytych w trudnej niekiedy pracy nad aktywizacją mieszkańców jak również do inspirowania się osiągnięciami innych miejscowości.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

image0017