Konferencja pt. „Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi”

Dnia 21 marca 2014 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się zorganizowana min. przez Nasze Stowarzyszenie konferencja pt. „Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi” w ramach cyklu spotkań pn. „Oczami liderów sołeckich”. Konferencja skierowana była do sołtysów, członków rad sołeckich oraz aktywnych mieszkańców sołectw.

Podczas konferencji omawiano takie tematy jak:

- Rola sołtysa w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich,

- Praktyczne aspekty współdziałania i współpracy społeczności lokalnych,

- Edukacja szansą na skuteczną odnowę wsi”,

- Promocja i praktyka działań samorządowych w sołectwach na przykładzie gminy Wałcz,

- Efektywne formy aktywizacji wspólnot lokalnych na terenie obszarów wiejskich”

- Założenia programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Współorganizator – Fundacja „Rzeczypospolita Polska Nasza”  zaprezentowała  „Portal oPolsce”cyfrowe know-how  lokalnych społeczności, który jest w trakcie tworzenia, a w  pełni funkcjonalności, będzie podstawowym źródłem wiedzy  o  gminie, sołectwie, lokalnych imprezach kulturalnych, firmach, stowarzyszeniach.

 

konf5m