„Wieś nie straszna”

Uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy wiejskiej Wałcz na Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu uczestniczyli kolejny już raz w spartakiadzie sportowej. Podczas organizowanej imprezy udział wzięło łącznie ponad 200 dzieci. Drużyny z poszczególnych szkół rywalizowali między sobą w turniejach halowej piłki nożnej i siatkówki oraz grach i zabawach ruchowych. Do dyspozycji młodzieży były nie tylko dwie sale gimnastyczne ale również basen. Uczniowie byli zakwaterowani, otrzymali pełne wyżywienie i nocleg w ośrodku. Innym rodzajem rozrywek zorganizowanych dla młodzieży była wieczorna dyskoteka połączona z występami karaoke.


W piłce nożnej szkół podstawowych w kategorii dziewcząt najlepsze okazały się uczennice ze Strączna przed uczennicami z Różewa, zaś w kategorii chłopców zespół z Karsiboru przed Różewem. Wśród gimnazjalistów w tej dyscyplinie zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców najlepsi okazali się uczniowie z Chwiramu przed drużyną z Lubna. Identyczna sytuacja okazała się podczas rywalizacji szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej. W torze przeszkód w kategorii szkół podstawowych najsprawniejsza okazała się reprezentacja Karsiboru a w kategorii gimnazjalistów Chwiram.


Spartakiadę sportową, która była zwieńczeniem projektu zrealizowano dzięki środkom z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Wieś nie straszna”. Przez cały 2012 rok odbywały się wycieczki, półkolonie, kolonie oraz systematyczne dodatkowe zajęcia w szkołach dla uczniów gminy Wałcz. Całkowita wartość projektu to 200 tys. zł. Projekt realizowany był w partnerstwie z gminą wiejską Wałcz, która przekazała środki finansowe na wkład własny projektu.