WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

W dniach 10 do 30 czerwca , w biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki” odbył się drugi  już w tym roku nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W tym czasie zostało złożonych 15 wniosków ( 10 na „Małe projekty”, 1 wniosek na „Mikroprzedsiębiorstwa” i 4 na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

14 lipca rada dokonała oceny złożonych wniosków, ustaliła ich zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju oraz utworzyła listę rankingową.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie oraz  kwoty pomocy:

Mikro:

 • Zdzisław Kugiel – 83 700,00

Różnicowanie :

 • Mazurkiewicz Artur – 46 500,00
 • Dzida Adam – 23 000,00

Małe projekty:

 • Miasto i Gmina Mirosławiec – 16 732,41
 • Ośrodek Kultury w Mirosławcu – 15 927,13
 • Ośrodek Kultury w Mirosławcu 19 327,52
 • Parafia Rzymsko- katolicka pw. Św. Anny w Strącznie – 22 392,00
 • Fundacja „Lider Wałecki” – 10 458,01
 • SOLBAN Sławomir Olejarczyk – 14 770,00
 • Gmina Tuczno – 25 000,00
 • Stowarzyszenie MISIETUPODOBA – 18 886,12
 • Marek Gajzler – 25 000,00
 • Kwiaty-Art.Przemysłowo-Spożywcze Grażyna Kugiel – 21 829,50

Osoby zainteresowane składaniem wniosków do kolejnych naborów zapraszamy na naszą stronę lub do biura Stowarzyszenia „Lider Wałecki” :

ul. Dąbrowskiego 6

II piętro, 78-600 Wałcz
tel. 067 258 02 41 (wew 38 )
e-mail: lider@poczta.vel.pl