II edycja konkursu o certyfikat Zachodniopomorska Wieś Turystyczna

Rozpoczyna się II edycję konkursu o certyfikat: „Zachodniopomorska Wieś Turystyczna” organizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezesa Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 września 2011 roku.

Zgłaszanie kandydatur odbywa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Formularz zgłoszenia do Konkursu powinien być złożony w wersji papierowej oraz drogą mailową na adres info@zrot.pl. Uprawnionym do zgłoszenia do Konkursu jest Sołtys, po zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego przez Radę Sołecką.

Dodatkowych informacji udziela pan Wojciech Hawryszuk 91/4334126, info@zrot.pl

Formularz_zgłoszeniowy_2011