Szkolenie lokalnych liderów z obszaru LGD „Lider Wałecki”

Jeżeli są państwo zainteresowani pozyskiwaniem środków finansowych na realizację projektów, służących tworzeniu nowoczesnej i dobrze zorganizowanej społeczności  Stowarzyszenie „Lider Wałecki”  serdecznie zaprasza na szkolenie lokalnych liderów, które odbędzie  się dnia 25.10.2013 r.  w miejscowości Szwecja od godz.15:30 – 21:00 na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szwecji, ul.Szkolna 21.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Chętne osoby prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu e-mailowo (lider@poczta.vel.pl) lub telefonicznie (67-25802-41 wew.38 lub 41) do dnia 22.10.2013 r.

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 4 -LEADER
Działanie : 431 – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 -Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi