Konferencja w Barzkowicach

W dniach 15-16 listopada 2010 roku w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbyła się Konferencja Naukowo – Wdrożeniowa pt. „ Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w teorii i praktyce” organizowana przez Katedrę Polityki Społeczno – Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem konferencji była naukowa debata nad uwarunkowaniami rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym, wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności, a także wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń, przedstawienie wyników badań oraz praktycznych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Konferencja adresowana była zarówno do osób naukowo zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich, jak i do przedstawicieli władz lokalnych, biznesu i organizacji pozarządowych, a sfinansowana została ze środków finansowych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W plikach do pobrania załączamy prezentację multimedialną dr inż. Jarosława Rzepy – Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.