Różnicowanie…

LGD Stowarzyszenie „Lider Wałecki” ogłasza nabór dla działania

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Wałecki” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:

od 28 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r.
Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lider Wałecki”, ul. Dąbrowskiego 6
w Wałczu,  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków : 141 449,60 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: Stowarzyszenia „Lider Wałecki”  www.liderwalecki.vel.pl , w dziale „Leader”, rozdział „Ogłoszenia o naborach” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”. Pytania należy kierować  na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie 067 258 02 41 wew. 41 lub 38.

Zalaczniki:

Pliki do pobrania w ramach ww. naboru

- Wzór ogłoszenia – Lokalne kryteria wyboru operacji – Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013. – Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy rodzaj pliku : zip