„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” XV edycja konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną.
25 lipca br. w Szczecinie odbędzie się XV edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Głównym celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, a także zachęcanie mieszkańców województwa do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent/wytwórca wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniający kryteria konkursowe. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów regionalnych konkursu (I etap) są urzędy marszałkowskie we współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Organizatorem krajowym konkursu (II etap) jest Polska Izba Produktu Regionalnego
i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP.
Podczas finałów regionalnych, wyłonione zostaną najlepsze produkty (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napoje regionalne i inne produkty regionalne) oraz najlepsze potrawy regionalne. Drugi etap konkursu, to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów i potraw nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody „Perła 2015”.
Karty zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 lipca br. :
-(produkt) w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134
Barzkowice, e-mail: row.barzkowice@home.pl , www.zodr.pl
-(potrawa) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział
Rolnictwa i Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, e-mail : rolnictwo@wzp.pl ,
www.wrir.wzp.pl

Konkurs na szczeblu ogólnopolskim zakończony zostanie we wrześniu b.r. Wielkim Finałem
w Poznaniu. W czasie Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra Food – SMAKI REGIONÓW wręczone zostaną statuetki „Perła 2015”. Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie, podobnie jak w latach poprzednich, prezentacja laureatów w Pawilonie „Smaki Regionów”.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie mogą uzyskać informacje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pod numerami telefonów: (91)
44 10 213, 44 10 212, 44 10 214 lub w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach pod numerami telefonów: (91) 479 40 59, 479 40 29.
Załączniki:
1. Zgloszenie-produkt-2015
2. Zgloszenie-potrawa-gastronomia-2015-1
3. Regulamin-nkd-potrawa-gastronia
4. Regulamin-nkd-produkt