Impreza Nordic Walking

13 czerwca 2015 r. na promenadzie przy jeziorze Raduń w Wałczu zorganizowano imprezę promującą szlaki Nordic Walking. Na wstępie przedstawiono krótką charakterystykę projektu współpracy 5 Lokalnych Grup Działania pn. „Włóczykije Pojezierza’. Nadrzędnym celem imprezy była promocja powstałej w ramach projektu aplikacji mobilnej w formie przewodnika turystycznego. Podczas imprezy zostały zaprezentowane dane dotyczące tras na platformach mobilnych w 2 popularnych systemach z uwzględnieniem nagrań oraz opisów miejsca i tras. W ramach imprezy wszyscy uczestnicy wyruszyli z kijkami Nordic Walking w ramach wyznaczonej trasy, co w rezultacie wpłynęło na bezpośredni kontakt uczestnika z aplikacją mobilną w terenie. Po powrocie każdy uczestnik marszu otrzymał ciepły posiłek.

Imprezę promującą szklaki nordic walking „Włóczykije Pojezierza” dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Osi LEADER w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

HARMONOGRAM włóczykije pojezierza

pasek edu