Walne zabranie członków Stowarzyszenia „Lider Wałecki”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Lider Wałecki serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 16:00, miejscem spotkania będzie Zajazd „Luna” ul: Kołobrzeska 37 w Wałczu.

Zgłoszenia udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki przyjmowane będą w biurze LGD do dnia 26 czerwca 2015 r., telefonicznie pod numerem telefonu
67 258 02 41 wew. 38, lub e-mailowo pod adresem fundacjalw@poczta.onet.pl.
Proponowany porządek obrad:

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Wałecki”

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego zebrania Stowarzyszenia „Lider Wałecki” – przywitanie członków LGD.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok ubiegły.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły- podjęcie stosownej uchwały.
8. Zmiany w statucie, podjęcie stosownej uchwały.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Lider Wałecki”
Janusz Bartczak