SZKOLENIE „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Stowarzyszenie Lider Wałecki wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie realizowane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn.

Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się 24 czerwca 2015 r. w sali gimnastycznej Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie koło Wałcza, województwo Zachodniopomorskie.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Czas trwania szkolenia od 10:00 do 15:00.

Cele szkolenia:

  • Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.

  • Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020.

  • Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników.

10:00 – 11:15 Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa.

11:30 – 12:15 Prezentacja działań PROW 2014-2020.

12:15 – 14:45 Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia.

14:45 Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 19 czerwca br. mailowo na adres biuro@liderwalecki.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: (67) 258 02 41 wew 41 lub 38.
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych
w oparciu o najnowsze dane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

 

pasek edu