Author Archives: lider

Podpisanie kolejnych umów !!!

 

W dniu 28.01.2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Wałcz odbyło się uroczyste podpisanie umów w obecności

Pana Andrzeja Jakubowskiego Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Podpisanych zostało sześć umów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach tzw. „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Nazwa wnioskodawcy

Osoba reprezentująca

Tytuł operacji

Całkowity koszt operacji (w zł z VAT)

Wnioskowana kwota pomocy (w zł)

1.

Gmina Wałcz

Piotr Świderski
Wójt

Wykonanie i montaż sceny na boisku w miejscowości Strączno

25 559,09

16 623,80

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności i walorów turystycznych wsi Strączno oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Montaż sceny pozwoli na zwiększenie atrakcji turystycznych wsi, zwiększy ilość organizowanych imprez.

2.

Gmina Wałcz

Piotr Świderski
Wójt

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Dębołęka poprzez jego utwardzenie

37 829,90

24 604,81

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności wsi, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utwardzenie placu rekreacyjnego we wsi Dębołęka.

3.

Gmina Wałcz

Piotr Świderski
Wójt

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Chwiram

51 438,46

25 000,00

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności wsi Chwiram, podniesienie jakości życia mieszkańców Chwiramu i przyjeżdżających turystów oraz zapewnienie lepszych warunków do spędzania aktywnie czasu wolnego poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem i udostępnienie go mieszkańcom wsi i odwiedzającym turystom.

4.

Piotr Machnicki

Piotr Machnicki

Stworzenie portalu promującego miejscowe tradycje „Tradycje i obrzędy na Pojezierzu Wałeckim”

16 454,96

11 265,12

Celem operacji jest promocja tradycji kulturowych i historycznych Pojezierza Wałeckiego poprzez stworzenie portalu internetowego i przedstawienie bogactwa różnorodności kulturowej ludności rdzennej i napływowej w regionie oraz stworzenie archiwum informacji o tradycjach i obrzędach regionu, dostępnego dla urzędów gminnych i instytucji kultury.

5.

Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie

Piotr Sikora
Dyrektor

Plenerowa impreza kulturalno – promocyjna „Dni Tuczna – II Święto Puszczy Drawskiej i Pojezierza Wałeckiego”

88 511,50

49 723,28

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców, organizacja zawodów i konkurencji sportowych z czynnym udziałem mieszkańców gminy Tuczno oraz całego powiatu wałeckiego, promocja najciekawszych miejsc w gminie pod względem turystycznym, pokazy lokalnych artystów i talentów na imprezie plenerowej ” Dni Tuczna – II Święto Puszczy Drawskiej i Pojezierza Wałeckiego” w dniach 13-14 lipca 2013 r.

6.

fpsystem Franciszek Pacewicz

Franciszek Pacewicz

Stworzenie portalu internetowego i promocja przedsiębiorstw, produktów i usług Pojezierza Wałeckiego

20 612,16

13 889,68

Celem operacji jest stworzenie portalu promującego przedsiębiorstwa, produkty i usługi a zwłaszcza rzemiosło i rękodzielnictwo na Pojezierzu Wałeckim, zintegrowanie społeczności lokalnej przedsiębiorców do organizowania wspólnej promocji, wzmocnienie potencjału przedsiębiorczości regionu wałeckiego

SUMA

240406,07

141106,69

 

 

Mapka umów podpisanych 13.12.2013

WAŻNE !!! Konsultacje w sprawie Kontraktu Samorządowego dla mieszkańców powiatu wałeckiego

Konsultacje w sprawie Kontraktu Samorządowego dla mieszkańców powiatu wałeckiego odbędą się 6.02.2014 na terenie PWSZ ul. Wojska Polskiego 99, o godz.17.00.

Ze względu na ważność omawianych spraw dotyczących m.in. przyszłości podejścia Lider na naszym terenie, proszę o pełną mobilizację i wzięcie udziału w tym spotkaniu. Musimy pokazać swój potencjał i możliwości.

Do zobaczenia

Janusz Bartczak

Na stronie www.perspektywa2020.wzp.pl znajdziecie założenia dla Kontraktu Samorządowego


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

Specjalista ds. projektów

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została

 

Pani Renata Skorupa

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Po rozpatrzeniu aplikacji komisja uznała, iż kandydatka spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż wyżej wymieniona osoba gwarantuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku specjalista ds. projektów.

 

Targi FOOD-to-GO 5-6 luty

 

 

W dniach 5-6 lutego 2014 r. zapraszamy do udziału w IV Targach Wyposażenia i Produktów dla Gastronomii FOOD-to-GO. Wydarzenie będzie miało miejsce w hali Amber Expo w Gdańsku. Jest to najważniejsza impreza gastronomiczna na Pomorzu w roku 2014. Organizatorem targów jest firma easyFairs® Poland – lider w organizacji targów branżowych.

Nowością targów FOOD-to-GO będzie strefa DESEROWE INSPIRACJE, dedykowana kawiarniom, lodziarniom i cukierniom. Tutaj poznacie Państwo najnowsze trendy smakowe oraz sposoby dekorowania ciast i ciasteczek. Gościem specjalnym strefy będzie Pani Małgorzata Weber – Mistrz Karmelarstwa Artystycznego, specjalista „stylu angielskiego”, autorka podręczników „Pomysły i sposoby na dekoracje tortów” i „Od pomysłu do realizacji”, która poprowadzi prezentację.

Z pewnością wiele osób zainteresuje strefa PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH. To właśnie tutaj poruszony zostanie problem braku odpowiedniego menu w restauracjach dla osób na diecie bezglutenowej. Partnerem merytorycznym strefy jest Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Gośćmi specjalnymi będą Jola Słoma & Mirek Trymbulak autorzy książek kucharskich oraz 12 serii programu kulinarnego ATELIER SMAKU na antenie Kuchni +.

Nie zabraknie również strefy TRADYCYJNYCH SMAKÓW POMORZA, która każdego roku cieszy się niesłabnącą popularnością. Ponownie swoje produkty zaprezentują regionalni producenci żywności oraz lokalne stowarzyszenia. W końcu polska kuchnia jest tym czym powinniśmy się chwalić na arenie międzynarodowej.

Jednak nie tylko produkty gastronomiczne będą gościć na stoiskach wystawców. Nie zabraknie również wyposażenia tak kluczowego w przypadku prowadzenia punktów gastronomicznych.

Zachęcamy również do udziału w seminariach learnShops™, które są nieodłącznym elementem targów FOOD-to-GO. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się najlepsi specjaliści z branży gastronomicznej. W trakcie spotkań nie zabraknie degustacji.

Zachęcamy do rejestracji na targi, która umożliwia bezpłatny wstęp. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.easyfairs.com/pl/ftg2014

Organizator:
easyFairs Poland Sp. z o.o.
Tel. 12 651 95 20
Fax 12 651 95 22
poland@easyfairs.com
www.easyfairs.com/pl

 

Godziny otwarcia targów:
Środa, 5 lutego 2014, 10.00 – 16:30
Czwartek, 6 lutego 2014, 10.00 – 15:30

Miejsce:
AMBER EXPO Exhibition Centre
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Kontakt:
Katarzyna Gościańska
Specjalista ds. Marketingu

Tel: +48 12 651 95 23
Kom: +48 510 134 219
Fax: +48 12 651 95 22
katarzyna.goscianska@easyfairs.com


 


Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. projektów


Stowarzyszenie „Lider Wałecki” ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz

Ogłasza nabór na wolne stanowisko administracyjne

Specjalista ds. projektów

Wymiar etatu: pełny

 


Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki” lub na adres: Stowarzyszenie „Lider Wałecki” ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. projektów w Stowarzyszeniu „Lider Wałecki” w terminie od 09.01.2014 r. do 16.01.2014 r. do godz. 13.00. Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Wymagania od kandydatów oraz dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.liderwalecki.vel.pl w zakładce „Oferty pracy”.

Informacja

Informujemy, iż w dniu 24.12.2013 r. (wtorek)

biuro Stowarzyszenia Lider Wałecki

oraz Fundacji Lider Wałecki

będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki – 13.12.2013 r.

Lokalna Grupa Działania Lider Wałecki serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 r. o godz. 16.00, miejscem spotkania będzie Sala Sesyjna w Urzędzie Gminy Wałcz przy ulicy Dąbrowskiego 8.


Zgłoszenia udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki przyjmowane będą w biurze LGD do dnia 9 grudnia 2013 r., telefonicznie pod numerem 67 258 02 41 wew. 38 lub 41 lub e-mailowo pod adresem lider@poczta.vel.pl.

 

Proponowany porządek obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  „Lider Wałecki”


Porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego zebrania Stowarzyszenia „Lider Wałecki” – przywitanie członków LGD.

2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza obrad.

3. Wybór protokolanta zebrania.

4. Stwierdzenie kworum.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

7. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie Lider Wałecki.

8. Zatwierdzenie zmian w LSR – podjęcie stosownej uchwały.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie Walnego Zebrania

Szwecja Aktywna

W ramach projektu „Dziś w cenie doświadczenie – aktywny senior” realizowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, najliczniejsza grupa seniorów ze Szwecji bawi się i uczy spędzając długie pochmurne wieczory na wesoło. Wspólne spotkania na ludowo z zespołem CHABRY, biesiadnie z panem DARIUSZEM IZBANEM czy też ruchowo- wokalne z panią ESTERĄ dają im wiele radości i śmiechu, a jak wiadomo śmiech to zdrowie więc bawimy się świetnie.  Odbywają się też zajęcia z filcowania, malowania na szkle i decaupage. W planach są jeszcze zajęcia z ceramiki . Pieczemy ciasta, aby potem posiedzieć przy kawie i wspólnej rozmowie. Przed nami Andrzejki , bal karnawałowy,  wyjazd do teatru i na wycieczkę do Wrocławia, oraz  wiele innych ciekawych propozycji -  najważniejsze, że się coś dzieje, że uczestnikom projektu chce się wychodzić z domu, za co im dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy

opiekun grupy Jadwiga NaranowiczW Chwiramie seniorzy się nie nudzą!

 

W ramach projektu „Dziś w cenie doświadczenie – aktywny senior” realizowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych – seniorzy naszej wsi  ciekawie i aktywnie spędzają czas wolny, bawiąc się i ucząc. Dbają o swoje zdrowie i sprawność fizyczną, uprawiając nordic walking. W październiku po raz kolejny wybrali się „na Bukowinę” i tam „starsza młodzież” z kijkami aktywnie i przyjemnie spędziła popołudnie. Innym razem zorganizowali  się na spacer z kijkami, idąc ścieżką rowerową z Chwiramu do Wałcza.

Seniorzy lubią też gotować, dlatego też w świetlicy biorą udział w zajęciach kulinarnych. Wykonywali zapiekankę makaronową z szynką i zupę cebulową z grzankami. Uczestniczą też w innych zajęciach m.in. plastycznych, informatycznych, wokalno-tanecznych.  Niedługo jadą do teatru w Szczecinie, jednak najbardziej nie mogą się doczekają wyjazdu na wspólną z innymi grupami wycieczkę do Wrocławia.

Sylwia Walczak- Animator świetlicy w Chwiramie

« Starsze posty Nowsze posty »