INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

Specjalista ds. projektów

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została

 

Pani Renata Skorupa

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Po rozpatrzeniu aplikacji komisja uznała, iż kandydatka spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż wyżej wymieniona osoba gwarantuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku specjalista ds. projektów.