Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki – 13.12.2013 r.

Lokalna Grupa Działania Lider Wałecki serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 r. o godz. 16.00, miejscem spotkania będzie Sala Sesyjna w Urzędzie Gminy Wałcz przy ulicy Dąbrowskiego 8.


Zgłoszenia udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki przyjmowane będą w biurze LGD do dnia 9 grudnia 2013 r., telefonicznie pod numerem 67 258 02 41 wew. 38 lub 41 lub e-mailowo pod adresem lider@poczta.vel.pl.

 

Proponowany porządek obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  „Lider Wałecki”


Porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego zebrania Stowarzyszenia „Lider Wałecki” – przywitanie członków LGD.

2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza obrad.

3. Wybór protokolanta zebrania.

4. Stwierdzenie kworum.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

7. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie Lider Wałecki.

8. Zatwierdzenie zmian w LSR – podjęcie stosownej uchwały.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie Walnego Zebrania