Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. projektów


Stowarzyszenie „Lider Wałecki” ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz

Ogłasza nabór na wolne stanowisko administracyjne

Specjalista ds. projektów

Wymiar etatu: pełny

 


Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki” lub na adres: Stowarzyszenie „Lider Wałecki” ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. projektów w Stowarzyszeniu „Lider Wałecki” w terminie od 09.01.2014 r. do 16.01.2014 r. do godz. 13.00. Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Wymagania od kandydatów oraz dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.liderwalecki.vel.pl w zakładce „Oferty pracy”.