WAŻNE !!! Konsultacje w sprawie Kontraktu Samorządowego dla mieszkańców powiatu wałeckiego

Konsultacje w sprawie Kontraktu Samorządowego dla mieszkańców powiatu wałeckiego odbędą się 6.02.2014 na terenie PWSZ ul. Wojska Polskiego 99, o godz.17.00.

Ze względu na ważność omawianych spraw dotyczących m.in. przyszłości podejścia Lider na naszym terenie, proszę o pełną mobilizację i wzięcie udziału w tym spotkaniu. Musimy pokazać swój potencjał i możliwości.

Do zobaczenia

Janusz Bartczak

Na stronie www.perspektywa2020.wzp.pl znajdziecie założenia dla Kontraktu Samorządowego